Anniken Astrup

Advokat og partner, Føyen Torkildsen

"Arbeidsmiljøloven § 15-7 stiller krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet"

Eirin Simonsen

Advokat og partner, Brækhus Advokatfirma

"En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig. Saklig oppsigelse begrunnes i virksomhetens forhold, arbeidsgivers forhold eller arbeidstakers forhold"

André Gauslaa Kirkholm

Daglig leder og advokat, Advokatfirmaet Kirkholm

"Grensen trekkes på bakgrunn av en konkret vurdering, hvor kun saklige vurderinger er tillatt. Dette innebærer at utenforliggende hensyn, bl.a kjønn, religion og etnisitet, er usaklige"

Malin Renate Ranheim

Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland

"Kravet til ”saklig grunn” er det vi kaller en rettslig standard. Dette innebærer at sakslighetskravet er en dynamisk norm, basert på skjønnsmessige vurderinger utviklet gjennom praksis"

Jørgen Burdal

Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS

"En saklig oppsigelse må bygge på objektive forhold av betydning for arbeidet. Eksempler kan være ordrenekt eller fravær. Dersom det er gitt advarsler eller forbedringsmuligheter i forkant av oppsigelse, taler dette for saklighet"

Erik Råd Herlofsen

Advokat og partner, Storeng, Beck & Due Lund

"Saklighetskravet er kontinuerlig «flytende» og følger den sosiale utviklingen i samfunnet. Tidligere var det for eksempel akseptert at man ved en nedbemanning kunne si opp gifte kvinner først"

Harald André Ryen

Advokat og partner, Advokatfirmaet Mageli ANS

"Dette beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. En saklig oppsigelse må være begrunnet i arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold"