Det er fortsatt mange i arbeidslivet som ikke har organisert seg i en fagforening. Spesielt unge mennesker. Det vil Anders Skattkjær, første nestleder i Fellesforbundet, til livs.

– Vi har områder preget av useriøsitet og sosial dumping, der særlig utenlandske arbeidstakere og ungdom blir utnyttet, sier han. Fellesforbundet, medlem av Landsorganisasjonen (LO), er med sine drøyt 150 000 medlemmer det største norske fagforbundet innenfor privat sektor. Hver fjerde person er under 30 år. Skattkjær skulle helst sett at det var flere.

Dårlig arbeidsmiljø

Unge arbeidstakere er ofte midlertidig ansatt, og har lite kunnskap om sine rettigheter. De har ofte mangelfulle arbeidskontrakter og et uheldig arbeidsmiljø. Tall fra EU viser at de mellom 18 og 24 år er 50 prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn arbeidstakere i alle andre aldersgrupper.

– Bevertnings- og serveringssteder (utesteder) er spesielt utsatte områder for unge ansatte når det gjelder hvilke rettigheter og betaling de faktisk får. Men generelt må man passe på sine rettigheter alle steder, understreker Skattkjær. Den årlige sommerpatruljen til LO er en velkjent vaktbikkje for unge i arbeidslivet. Patruljen oppsøker arbeidsplasser med unge arbeidstakere over hele landet. Formålet er å påse at lover og avtaler følges. Flere steder gjennomføres dessuten lærlingpatruljer.

Juridisk hjelp

Er du uorganisert, må du selv løse floken om lønnen eller feriepengene uteblir. Eller hvis du får sparken uten gyldig grunn. Dersom du er organisert, kan du få råd, hjelp og gratis advokatbistand ved tvister i arbeidsforholdet.

– Kanskje blir man usaklig oppsagt eller det oppstår situasjoner som man ikke klarer å håndtere på egen hånd.

Da vil gode råd fort bli dyre når man må søke bistand gjennom privat advokat, sier Skattkjær. Som organisert står du derfor sikrere om problemer skulle oppstå.

– Man får bistand fra forbundet og juridisk hjelp dersom det er nødvendig. Hvis de ansatte er fagorganisert, er det som regel også en tariff avtale på plass i bedriften. Man får ivaretatt sine rettigheter og har en sterk organisasjon i ryggen dersom problemer skulle oppstå.

Økonomisk støtte

Som organisert kan du også søke om økonomisk støtte til fagopplæring og etter- og videreutdanning. Men selv om man kan trekke av store deler av fagforeningskontingenten på skatten, velger noen å stå utenfor for å slippe å betale kontingent.

– Noen tror de vil kunne ordne opp i alt selv. Til det er å si at fagforeningskontingenten er en rimelig forsikring. Det ivaretar noe av det viktigste du skal beskytte. Altfor mange har dyrkjøpte erfaringer ved at de valgte å stå alene. Organisering og tariffavtaler er beste garantier enhver ansatt kan få. Det er bevist gjennom mer enn 100 år, sier Anders Skattkjær.