– Det er viktig å akseptere et behov for å nedbemanne. Det er imidlertid viktig at prosessen tar hensyn til både bedriftens og den enkeltes behov. Dersom den ikke gjøres riktig, kan en nedbemanning gå ut over både bedriftens kompetanse, dens omdømme og de som blir rammet, sier administrerende direktør i Beredt Gruppen, Torolv Onarheim.

– Det er vanskelig å ta en samtale om nedbemanning, men da kan man bruke et firma som kan dette.

Han mener bedriftene bør gjøre noe mer enn å kun gi lønn i oppsigelsestiden til personer som må slutte. Mange vil blant annet ha behov for hjelp til å skrive CV og søknader.

– Dersom vi eller et annet firma får oppdraget, kan disse personene få hjelp til å raskest mulig finne seg en ny jobb. Det viser seg at dersom en person er ute av arbeidslivet i mer enn tre måneder, øker sjansen veldig for at det tar lang tid før vedkommende kommer seg ut i jobb igjen. Blir man gående alene for lenge, er det lett å bli grepet av håpløsheten – og selvtilliten kan få en knekk, sier han.

Viktig for omdømmet

Dersom et selskap som er eksperter på området blir hyret tidlig inn, kan de også være med på å ta de vanskelige samtalene med de ansatte.

– Det verste jeg har opplevd er at de ansatte plutselig har fått en e-post om at de er sagt opp, sier han oppgitt og fortsetter:

– Det er vanskelig å ta en samtale om nedbemanning, men da kan man bruke et firma som kan dette. Årsaken kan forklares med at de forstår bedriftens behov og kan begynne karriereveiledning med en gang. Slik kan vedkommende få et positivt fokus på en annen jobb i stedet for bitterhet til arbeidsgiveren, sier Onarheim.

Det er viktig for bedriftens omdømme at de tidligere ansatte ikke sitter igjen med et negativt inntrykk av prosessen rundt oppsigelsene.

– Dersom enkelte blir bitre, kan de spre sine negative opplevelser til sine venner, slektninger og nye arbeidskolleger. Det vil være med på å gi bedriften et dårligere omdømme, forklarer Onarheim.

Karriereveiledning

Enkelte bedrifter benytter også oppsigelser for å bli kvitt medarbeidere som oppfattes som brysomme. Men dette blir en for enkel løsning, mener Onarheim.

– Mange som allerede er i jobb trenger kompetansepåfyll.

– I stedet burde man engasjere et firma som kan ta en kikk på hva som er galt. Er det arbeidsoppgavene som er for krevende, er det konflikter mellom medarbeidere eller er det noe som er galt i privatlivet? Kanskje vil man oppdage at det finnes løsninger som gjør at disse personene med enkle grep kan fungere bedre på arbeidsplassen, sier han.

Øker kompetansen

Det er imidlertid ikke bare personer som har mistet jobben som trenger oppfølging. Mange som allerede er i jobb trenger kompetansepåfyll.

– Mer enn 30 prosent av de som er i jobb trenger bedre kompetanse i regning, lesing, skriving og bruk av data. Voksenopplæringen har fått midler til å gjøre noe med dette. Selv jobber vi med Norgestaxi i flere byer. Vi sørger for bedre forståelse for kultur, kundebehandling, regnskapsføring, lover og regler og bruk av datasystemer. Dette brukes som grunnlag til å gi bedre basiskompetanse i regning, lesing, skriving og data, sier Onarheim.

Kompetansehevingen til de ansatte har allerede ført til bedre inntjening for Norgestaxi, så dette er en vinn-vinn- situasjon for bedriften og den enkelte ansatte.

– Ledelse, løyvehavere og sjåfører går sammen på kurs. Dette gir god felles forståelse av selskapets målsettinger og strategi både nedover og oppover, avslutter Onarheim.