– Det blir stadig viktigere med cloudbaserte økonomi- og regnskapsløsninger, sier Research Manager ved Nordic Software, Anders Munk Ebbesen.

Han har jobbet med å undersøke hva forskjellige lønnssystemer kan gjøre for bedrifter, og forteller at gevinsten kan være formidabel om matchingen er god.

– Ikke minst for mindre virksomheter, som slik får adgang til nødvendig funksjonalitet til en attraktiv pris. Han forteller at cloudløsninger inntil videre har vært mest fokusert på såkalte commodity apps (e-post, officepakker med mer), men fremover vil lene mer i retning applikasjoner som økonomi-, regnskaps-, HR- og CRM-løsninger.

– Mobility blir også en drivkraft. Det vil si muligheten for å bruke tablets og smarttelefoner som portal til systemet. Det vil øke effektiviteten og fleksibiliteten for medarbeideren og virksomheten for øvrig, sier Ebbesen.

SMB-markedet

Ebbesen har også registrert en tendens til at programmene ligger på sentrale terminalservere og ikke nødvendigvis må installeres på hver enkelt maskin.

– Virksomheten bør definere ett felles mål når de skal implementere en ny løsning.

– Vi ser også at de store ERP-leverandørene beveger seg ned i SMB-markedet med løsninger. Så det er ingen tvil om at vi vil se skjerpet konkurranse i SMB-segmentet mellom mindre, ofte lokale leverandører og Tier I-leverandører. ”Å finne et økonomi- og regnskapsprogram som passer bedriften, handler ikke minst om å undersøke sin egen virksomhet”, uttalte Nils Molin, Managing Director ved IDC Sweden, til Mediaplanet i fjor. Ebbesen forteller at han er enig i en slik analyse.

– Å velge riktig økonomisystem handler om å se seg selv i speilet, sier han og fortsetter:

– En suksessfull implementering av et økonomi- og regnskapsprogram avhenger i høy grad av hvordan man har forberedt sine forretninger på de nye systemene.

Definer et felles mål

– Det er i den sammenheng viktig at kunden presist definerer sine mål og behov før de går til anskaffelse av et nytt system. Virksomheten bør definere ett felles mål når de skal implementere en ny løsning. Det må ikke bare være et spørsmål om å ”få et nytt system”. Det handler like mye om å finne et system som matcher virksomhetens behov. Det kan lyde banalt, men er ikke desto mindre viktig. Å implementere et nytt lønns- og økonomisystem kan være en omfattende og kostbar prosess som kan prege bedriften i flere år, forklarer han.

– En suksessfull implementering av et økonomi- og regnskapsprogram avhenger i høy grad av hvordan man har forberedt sine forretninger på de nye systemene.

Ebbesen forteller på sitt noe idiosynkratiske dansk-engelsk at han synes det er vanskelig å vurdere om skandinaviske bedrifter tar oppgaven alvorlig nok, før han sier:

– Det er jeg nu ret sikker på at de gør.

– I en stadig mer intens global konkurranse er gjennomsiktighet i forretningsprosessene utrolig viktig. Muligheten for ”fact-based decision-making” er et viktig konkurranseparameter, og hurtig og smertefri adgang til ”missioncritical data” er derfor nødvendig. Det skal et godt økonomi- og regnskapssystem bidra til, forklarer han avslutningsvis.