Generalinspektør i Hæren, Per Sverre Opedal, er tydelig når han forteller om de prosessene Forsvaret har vært gjennom siden tusenårsskiftet. Gjennom tre fireårsplaner har de tatt en serie monumentale grep og fremstår nå som «Klar hver dag». De har vært og er fortsatt i faser der kontinuerlig justering står i fokus. Opedal har fulgt prosessene på nært hold – de siste fire årene som generalinspektør.

Omstilling tar tid

– Poenget er å kontinuerlig justere de delene av virksomheten som ikke bidrar til at vi når målene våre. Det er ikke minst viktig for statlige virksomheter; hvis ikke, kan omstilling få et negativt preg, sier han.

Det er også viktig å huske at kulturendring og prosesser for omstilling tar tid.

– Vi har 9000 soldater og ansatte som vi motiverer til å se seg selv i speilet og forstå at de jobber for noe som er større enn dem selv, sier Opedal.

Samarbeidsstruktur på plass

Ifølge Opedal er det viktig å ha samarbeidsstrukturen på plass før omstillingen starter, for man må regne med at strukturen blir satt på prøve. Det er også viktig at lederen er trygg på sitt lederskap og viser respekt for organisasjonen. Gjensidig respekt og tillit er nøkkelord, og for lederen er det viktig med en kjerne av fasthet som er tydelig for de impliserte.

– Når du er trygg på deg selv og din lederposisjon, og i tillegg er bevisst din militære posisjon i sin sammenheng, kan du la kreativiteten boble og invitere til medbestemmelse, sier han.

Ståsted, rammer og mål

– Det er egentlig enkelt. I slike prosesser må du først definere ståsted og rammer, og så vite hva som er målet, hva du skal oppnå. Et godt eksempel fra min egen virksomhet er å spørre hvordan vi kan forbedre reaksjonsevnen i Hæren. Det har vi jobbet knallhardt med, og noen faktorer var åpenbare, andre ikke. Gjennom veldrevne prosesser har vi kommet frem til et positivt motto som berører alle i Forsvaret: «Vi skal være klar med det vi har til enhver tid», avslutter Opedal.

 

Sju tips for den gode omstillingen

1. En kontinuerlig prosess: De fleste omstillinger kommer for sent. Da må man omstille seg av tvang, og omstillingen blir ofte dramatisk. Den gode omstillingen er den som skjer kontinuerlig.

2. Hele tiden justere: Poenget er å kontinuerlig justere de delene av virksomheten som ikke bidrar til at man når målene.

3. Omstilling tar tid: Husk at kulturendringer i en organisasjon og prosesser for omstilling tar tid.

4. Ha strukturen på plass: Det er svært viktig å ha samarbeidsstrukturen på plass før omstillingen starter. Strukturen vil garantert bli satt på prøve.

5. Trygt lederskap: Det er også viktig at lederen er trygg på sitt lederskap og viser respekt for organisasjonen. Gjensidig respekt og tillit er sentrale nøkkelord.

6. La kreativiteten boble: Først tydelig lederskap, og så kan man la kreativiteten boble og invitere til medbestemmelse.

7. Ståsted, rammer og mål: I slike prosesser må man først definere ståsted og rammer, og deretter vite hva som er målet, hva man skal oppnå.