TING DU HAR KRAV PÅ

Arbeidstid og overtid

Det er viktig å sikre seg en arbeidsavtale der arbeidstid, lønn og overtidsgodtgjørelse er beskrevet. Arbeidstiden skal være lovlig! Du har rett på pauser.

Opplæring

Arbeidsgiveren plikter å gi rettledning og opplæring, inkludert informasjon om arbeidsregle- ment. Du har krav på lønn under opplæring.

Rett til feriepenger

Rett til feriepenger og/ eller ferie. Feriepengene tjenes opp året før ferien skal avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før, vil man uansett ha rett til å ta ferie, men uten rett til feriepenger.

Sykdom

Sykepenger. Gjelder hvis du har jobbet mer enn fire uker sammenhengende før du ble syk.

Tariffavtaler

Flere arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger har inngått en tariff avtale med en fagforening. Denne skriftlige avtalen gir deg flere fordeler enn hva lovverket generelt tilbyr. Det gjelder blant annet lønn, arbeidstid, ferieordning, sykelønn og studiepermisjon.

Undersøkelser viser at det er mange unge arbeidstakere som ikke kjenner sine rettigheter i arbeidsivet, enten det er fast jobb eller en deltidsjobb under studiet. Det innebærer at de ikke får det de har krav på, enten det gjelder kontrakter, lønn, arbeidstid, forsikringer eller ferie. Olav Andresen er ungdomsrådgiver i LO, og vet hva du må passe på når du skal ut i jobb. Kontrakt og instruks – Er du nyutdannet og skal ut i jobb, er det smart å vite hva du har krav på. Det viktigste er at du får en kontrakt på jobben og vet hva som står i kontrakten. Slike kontrakter skal inneholde en arbeidsinstruks som blant annet forteller hva jobben går ut på, når du skal jobbe og hva lønna er, sier Andresen, og legger til at dette er stadfestet i arbeidsmiljøloven.

Pass på lønna!

Ellers er det viktig å vite at det ikke er noen minstelønn i Norge, så på arbeidsplasser uten fagforeninger kan arbeidsgiver sette lønna lavt. Der det er fagforening, er det tariff avtaler som regulerer lønna. Når det gjelder rettigheter angående ferie, er det slik at du må spare opp for å få ferie med lønn året etter. Du skal altså ha opptjent feriepenger (10,2 %), men kan søke om ferie uten lønn.

Er du nyutdannet og skal ut i jobb, er det smart å vite hva du har krav på.

Andre goder

– Se ikke bare på lønna; det er mye annet som kan erstatte en god lønn. I tillegg til trivsel på jobben, er arbeidsgiverne kreative når det gjelder hvilke goder de tilbyr. Det kan være å tilrettelegge tjenestebolig, gratis aviser/Internett, fleksibel arbeidstid, lengre ferie eller hytter som kan leies rimelig, sier Andresen. Han legger til at du har rett til å bli informert 14 dager på forhånd dersom det er permitteringer på gang. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn 10 dager etter at du er permittert, og du har rett til lønn i oppsigelsestiden, minimum en måned, dersom forholdene på arbeidsplassen ikke endrer seg. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte.

Gode råd for sommerjobbere

Nå er det tid for å søke sommerjobb, og politisk leder Johan Lindstrøm i YS minner oss om at det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Du har rett til en arbeidskontrakt, der det står hva du skal gjøre og hva lønna er. Sommervikarer har rett til overtidsbetaling, og alminnelig arbeidstid er 40 timer i uken. Det er minimum en times skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet. Du har krav på en kvittering for lønnen du mottar, og feriepenger på den lønnen du får. Når du slutter, har du krav på en attest, der det står hva du har jobbet med og hvor lenge du har vært der, ifølge Lindstrøm. YS Ung har en egen SMS-tjeneste, der de besvarer spørsmål om arbeidslivet per SMS.