Styringsretten innebærer at arbeidstakere plikter å følge arbeidsgiverens saklige instruksjoner, med mindre disse instruksjonene er i strid med noen av de ovennevnte begrensningene.

Hva er greit i arbeidslivet?

Det finnes ingen generell guddommelig liste over hva som er greit og hva som ikke er greit i arbeidslivet. På en rekke områder vil mangel på aktiv bruk av styringsretten kunne skape uklarhet om hva arbeidsgiveren aksepterer eller ikke. Kan arbeidstakeren bruke arbeidsgiverens datautstyr til private gjøremål? Hva er det greit å skrive om arbeidsgiveren på Facebook? Skal arbeidstakeren bruke slips på jobben? Aksepterer sjefen at arbeidstakeren kommer litt for sent på jobben innimellom?

Styringsrett i en omstilling

Også i omstillingsprosesser kan og må ledelsen bruke sin styringsrett. Innenfor grensene som følger av arbeidsmiljølovens omstillingsregler, treffer arbeidsgiveren en serie beslutninger i kraft av sin styringsrett. Mange av disse beslutningene kunne vært annerledes, men fortsatt lovlige. Det kan være saklig å si opp 19 ansatte, men det kan også være saklig å si opp 20. Det kan være saklig å begrense utvelgelseskretsen til et avdelingskontor, men det kan også være saklig ikke å gjøre det. Det kan være saklig å fastsette utvelgelseskriterier med stor vekt på kompetanse, men det kan også være saklig å fastsette kriterier med større vekt på ansiennitet.
 
Omstillingsprosesser kan gjennomføres på mange forskjellige måter og fortsatt være lovlige. Det sentrale er at arbeidsgiveren treffer saklige valg og gjennomfører prosessen i tråd med dem.
 
Arbeidsmiljøloven legger et rammeverk for utøvelse av ledelse. Men det er mange spørsmål loven ikke løser og som arbeidsgiveren må avklare og kommunisere på en tydelig måte. At mange avgjørelser er overlatt til arbeidsgiveren, gjør at sjefen må være sjef.