– Det å stå på listen over Norges beste arbeidsplasser betyr at vi gjør ting riktig. Samtidig er det en stor motivasjonsfaktor for oss i arbeidet med å bli enda bedre, sier administrerende direktør i BoligPartner, Mari Skjærstad.

Hun tror også ryktet om at bedriften er et godt sted å jobbe sprer seg, og at dette er en sterk rekrutteringsfaktor.

Ansatte setter fokusområder

Ansatte, kompetanseutvikling og arbeidsglede er klare og viktige strategiske prioriteringer for BoligPartner, og bedriften har satt konkrete mål for utvikling.

– Vi jobber løpende med dette i alle ledd i organisasjonen. Hvert år gjennomfører vi en stor kartlegging av de ansattes opplevelser av arbeidsplassen og selskapet, og vi setter fokusområder ut fra svarene, sier hun.

Fokusområdene settes på selskapsnivå, og i tillegg er hver ansatt på de ulike avdelingene med på å sette fokusområder for sin avdeling.

– På denne måten er alle med, bidrar og selv påvirker agendaen, sier hun.

Mål må feires

Feiring av mål som nås er viktig. På denne måten gis anerkjennelse både til organisasjonen og medarbeidere, og dette bygger motivasjon til å jobbe videre mot neste mål.

– I tillegg arbeider vi mye med å bygge opp et godt kollegialt samhold og samarbeid på tvers av avdelingene. Vi er opptatt av at BoligPartner ikke bare er en arbeidsplass, men et sted der du skal trives, være engasjert og ha lyst til å gå på jobb hver dag, sier hun.

At de har lykkes viser tilbakemeldingene fra de ansatte, for hele 93 prosent svarer at arbeidet betyr noe spesielt for dem og at det ikke «bare er jobb».

Et godt verktøy

BoligPartner jobber nå strategisk for at bedriften skal komme på topp tre–listen over landets beste arbeidsplasser i 2019. Skjærstad er imidlertid klar på at det ikke er selve kåringen som er det viktigste, men at den er et godt verktøy for å sikre stadig fokus på utvikling og forbedring i hele organisasjonen.

– Vi er en kompetansebedrift som dekker alle ledd i prosessen fra en kunde tenker på å bygge et hus til boligen er ferdig bygget og overlevert. Menneskene som arbeider her er selve grunnlaget for at vi skal lykkes, og de er vår viktigste ressurs. Fornøyde ansatte, som opplever utvikling, bidrar til å utvikle selskapet videre. Derfor jobber vi hele tiden med trivsel og kompetanseheving, sier hun.