- Det er jo sånn at de fleste av kundene våre som skal ha nye kontormøbler må kvitte seg med de gamle møblene. Nå hjelper vi dem med å se på muligheter for gjenbruk, enten hos dem eller hos andre, før vi vurdere donasjon og gjenvinning. Slik forlenger vi møblenes livssyklus og tar vare på miljøet, sier Pelle Halling, som er Sustainable Asset Manager i EFG HOV+DOKKA.

Merkevare, identitet og verdier

Mange bedrifter benytter innredningen av sine kontorer bevisst med tanke på å bygge selskapets merkevare og identitet og ser på innredningen som et virkemiddel for å skape en attraktiv arbeidsplass for sine medarbeidere. Mange har verdier om miljø og bærekraft i sine visjoner. Med denne tjenesten innføres det også en mulighet for strukturert gjenbruk og gjenvinning av brukte kontormøbler i innredningsprosjekter. Da kan kundene forene disse verdiene også ved innredning av nye lokaler. Leverandøren forteller at tjenesten blir en integrert del av deres arbeid med å skape moderne, bærekraftige og effektive innredningsløsninger for kundene.

Salg eller donasjon

Tjenesten bidrar til å hjelpe kundene med å gjenbruke fullt ut brukbare møbler når de skal flytte eller fornye innredningen. Produkter som ikke kunden selv skal benytte videre, vurderes for salg eller gis bort til noen som trenger det  - og det som ikke egner seg for gjenbruk kildesorteres og gjenvinnes.

- Det første vi gjør er å lage en oversikt over de produktene som blir til overs når kunden har bestemt seg for hva de vil kjøpe nytt. Vi vurderer hva som kan brukes av andre, og så lager vi en plan for salg og donasjon til for eksempel ideelle organisasjoner. Resten kildesorterer vi og sender til gjenvinning, forklarer Pelle Halling og tilføyer:

- Kundene våre er veldig fornøyde med at mange av disse møblene ofte gjenoppstår og får et slags nytt liv med denne ordningen. Det fremgår alltid hvilken kunde det er som har gitt bort eller solgt møblene rimelig og på den måten vist samfunnsansvar, sier Halling.

Kunder som velger denne tjenesten får ved avslutning av prosjektet en rapport som viser kostnadsbesparelser og hvor overskuddsmøblene har tatt veien.

Rapport

Kunder som velger denne tjenesten får ved avslutning av prosjektet en rapport som viser kostnadsbesparelser og hvor overskuddsmøblene har tatt veien. Miljøbesparelsene vises i tall, men i tillegg også i hvor mange sykler som kan bli produsert av metallet og hvor mange boliger som kan varmes opp med det brennbare, gjenvinnede materialet.

- Slik er det enklere for kunden å se at de faktisk er med å utgjøre en forskjell for samfunnet, sier avslutter Halling.