Ifølge markedsleder i Miljøagentene, Linda Engstad, er det ikke tvil om at folk blir mer og mer opptatt av miljøet, og det gjelder også barna; en gruppe mennesker som er svært opptatt av at ting skal være rettferdig.

- Det er ikke rettferdig at vi skal ødelegge jorda vår for kommende generasjoner. I vår organisasjon er det sånn at det er barna som stemmer frem hvilke saker vi skal jobbe med, og noe av det viktigste for dem er kollektivtransport og økologiske produkter.

Næringsliv og barn

Også næringslivet blir mer og mer opptatt av miljø. Flere og flere forstår at miljøbevissthet er mye mer enn å smykke seg med et grønt emblem, det handler faktisk om å gjøre en jobb.

- Vi ønsker at bedrifter gjør noe internt før de går ut eksternt og forteller om det.

- Det er jo sånn at frivillige organisasjoner ikke svømmer i penger, og vi tenkte at den beste måten å skaffe midler var å samarbeide tett med noen få næringslivsaktører. Mange bedrifter vil gjerne ha det grønne stempelet, men det er mange som ikke skjønner at de må tenke helhetlig. Jeg mener man må ha et langt perspektiv. Det å nå et felles mål er usedvanlig tilfredsstillende, men man må investere i en sak man faktisk tror på. Ifølge Engstad kan Miljøagentene oppleves som en krevende samarbeidspartner.

- Vi ønsker at bedrifter gjør noe internt før de går ut eksternt og forteller om det. Man må koste for egen dør før man begynner å rope høyt. Et av de gode prosjektene vi har med næringslivet er Batterijakten, en konkurranse hvor 4- klassinger samler inn batterier til gjenbruk. Barna lærer om innholdet i et batteri, hvorfor vi skal samle dem inn, og hvorfor det er mulig å bruke en stor prosent av batteriet om igjen. Verden trenger flere miljøagenter, fordi de vil, når de vokser opp, ha en forståelse for at vi har en plikt til å ta vare på kloden.

Stolthet og samarbeid

Bedrifter som engasjerer seg i miljøarbeid på en skikkelig måte oppnår mye mer enn bare en status utad. De får også stolte medarbeidere, ifølge Engstad.

- Jeg tror alle lærer mer om miljøet, og de ansatte føler en stolthet ved å jobbe i en bedrift som bidrar positivt. Samtidig så lærer jo vi også av å samarbeide med næringslivet, vi har så lett for å bare være fokusert på vår egen verden. Vi må ikke bare kjefte, vi må samarbeide. Sammen kan vi nå målene, avslutter Engstad.