Hilde Økland, daglig leder, NCE. Foto: Privat

Samarbeid mellom 32 bedrifter knyttet til Bergensregionen, Sunnhordland og Haugesundsregionen viser klare resultater. Næringsslyngen NCE Maritime CleanTech ble nylig utnevnt til Norwegian Centre of Experience. Organisasjonen fremmer samarbeidet på tvers av de ulike bedriftene, knytter disse opp mot forskningsmiljø og går foran i utviklingen av konkurransedyktig maritim teknologi som også er skånsom for klima. Resultatet er innovasjon, friske satsninger og nye arbeidsplasser.  

I utvikling av disse miljøvennlige prosjektene har det ikke skortet på verken innsats, kunnskap eller teknologi.

Krav sparer klima

 – Til syvende og sist handler det mye om mennesker, sier daglig leder av NCE, Hege Økland. Hun skaper møteplasser, løfter fram ulike prosjekt, legger til rette slik at medlemmene både bekrefter hverandre og får tillit til hverandres kompetanse. NCE er med på å finne finanieringsmuligeter, demonstrerer nye produkt og lanserer løsninger som ligger helt i forran innen  internasjonal, maritim industri. Av nyere produktkonsept kan nevnes Nullutslippfartøy for passasjertransport, effektiv og pålitelig godstransport, samt bruk av miljøvennlige energibærere som eksempelvis hydrogen.

– I utvikling av disse miljøvennlige prosjektene har det ikke skortet på verken innsats, kunnskap eller teknologi, sier Hege Økland.