Og de rike landene har et ekstra stort ansvar. Skulle alle produsert og konsumert som oss måtte vi ha hatt tredobbelt så mange kloder. Det har vi ikke. Vi har bare én. Det er denne ene kloden våre barn skal arve. Vi har alle et ansvar for at de skal kunne leve fredelig her. Da må vi gjøre noe nå.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. På norsk brukes ofte begrepet bedrifters samfunnsansvar. Begrepet innebærer at bedrifter har ansvar, ikke bare for å tjene penger og skape arbeidsplasser, men også for sosiale og miljømessige sider ved driften. Hvordan produseres varene? Inneholder varen miljøgifter? Hvordan har arbeiderne som produserer varen det? Hvordan blir varen transportert? Hva skjer med varen i og etter bruk?

Konsekvenser for miljø og samfunn

I det økonomiske systemet vi har i dag ligger belastningen for negative sider av en bedrifts virksomhet ofte andre steder enn hos bedriften selv. Det er konkurransevridende. Det kan være lønnsomt å gå for den billigste løsningen, som har størst konsekvenser for miljø og samfunn, og noen ganger uten at bedriften selv har innsyn i effektene. Men vi tror at dette vil endre seg. Vi husker alle Rana Plaza i Bangladesh i fjor. Tekstilarbeiderne oppdaget sprekker i veggene i fabrikken, rapporterte om det og ble evakuert. Men fabrikkeierne hadde sterkt tidspress om å levere klær til vestlige kleskjeder, og beordret alle tilbake på jobb. Dagen etter kollapset bygningen. Minst 1138 mennesker ble drept og mer enn 2500 ble skadd. Flere måtte amputere på stedet.

CSR Norge

CSR Norge, etablert i 94, er et nettverk for, av og med bedrifter. Hos oss dannes nettverksgrupper og fora, som diskuterer viktige sider ved det å ta ansvar. Temaene spenner fra bærekraftige lokalsamfunn, via HMS og anti-korrupsjonsarbeid, til miljøregnskap og leverandørkjedeoppføling. CSR Norge fungerer som en kunnskapsplattform, der bedriftene deler gode eksempler og utfordringer. Dermed hentes synergieffekter fra forskjellige bedrifter og bransjer. Organisasjoner, myndigheter og akademia tar også del i nettverksarbeidet. CSR Norge er norsk partner til CSR Europe, som er Europas ledende CSR-bedriftsnettverk. CSR Europe har partnere i nær alle europeiske land og sammen utgjør dette nettverket over 5000 bedrifter.

Det har opp igjennom tiden vært forskjellige tilnærminger til samfunnsansvar. Det har vært knyttet til filantropi, der bedrifter gir til en veldedig organisasjon som har lite med bedriftens virke å gjøre. Risikostyring er også et sentralt begrep, der man søker å være i forkant for å redusere risiko for skandaler, ulykker og dårlig omdømme. 

Alle ansatte må ta ansvar for at arbeidet de utfører er gjort på en måte som gagner bedriften, men ikke er til skade for samfunn eller miljø.

Samfunnsansvar sees nå i direkte sammenheng med bærekraft, der man ser på bærekraftaspektet i selve forretningsmodellen. Alle ansatte må ta ansvar for at arbeidet de utfører er gjort på en måte som gagner bedriften, men ikke er til skade for samfunn eller miljø. Vår mening er at denne måten å tenke samfunnsansvar på har størst potensiale. Det er disse bedriftene investorene vil investere i for fremtiden. Det er disse bedriftene de unge vil jobbe i. Lovgivningen vil gå i denne retningen, og derfor gi disse bedriftene et komparativt fortrinn. Det er disse bedriftene våre barn og barnebarn kommer til å handle i. Fordi det er eneste muligheten vi har for å skape den verden vi vil våre barn skal arve.