Av: WorldSkills Norway. Ansvarlig redaktør: Elisabeth Lange

Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Vil din bedrift bidra?

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Å være lærling betyr at man utdanner seg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får man både opplæring og praksis i et fag. 

Man kan bli lærebedrift innenfor 180 fag

Tidligere omfattet fagopplæringen bare håndverk og industri. I dag er det rundt 180 fag som fører fram til fag- eller svennebrev. Blant nye fag er offentlig og privat service, helse- og oppvekstfag, transportfag, handelsfag og IKT.

Sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere

Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Gjennom læretida avdekkes lærlingens kompetanse både faglig og personlig, og gjennom lokal tilpasning kan bedriften sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

Det er økonomisk gunstig å være lærebedrift

Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra myndighetene. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg opplæringsansvar. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år. Basistilskuddet for 2018 er på153 053 kroner per lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Les mer om tilskuddssatsene på utdanningsdirektoratets sine nettsider.   

Læretiden etter "hovedmodellen" er to år i bedrift, hvorav det ene året defineres som et opplæringsår og det andre som et verdiskapingsår.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, det vil si også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Lærebedriften velger selv sine lærlinger

Lærebedriften velger selv hvilken elev de ønsker å ansette som lærling i bedriften.  Lærlingen blir ansatt i læretiden, som normalt sett er to år. I læretiden skal lærlingen få opplæring etter en læreplan, og bli rustet til å gå opp til en fagprøve i faget.

Når læretiden er over opphører ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften om det er ønskelig for partene.  

Hvordan bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenning som lærebedrift forutsetter at virksomheten din har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

De fleste lærebedriftene er tilknyttet et opplæringskontor. Opplæringskontorene bistår med formidling og oppfølging av lærlingene, og tilrettelegger også for samarbeidet mellom skolene og lærebedriftene. Fagopplæringskontoret i din fylkeskommune har oversikt over lærebedriftene og opplæringskontorene i din region.  Oversikt over lærebedrifter og opplæringskontor.