Av Bjørn E. Ager Hviding, partner i Great Place to Work Institute

De beste arbeidsplassene er tillitsbaserte og skaper mest verdi - for eiere, brukere, kunder og for medarbeiderne. Det er sterkt når forskere på ledende Business Schools slår fast at kulturer basert på tillit og sterkt sosialt samspill skaper overlegne resultater. Vi snakker om flere prosentpoeng årlig, bedre børsutvikling og konkurransekraft over tid. Dette motsvares innen offentlig virksomhet i andre verdimål som tjenestekvalitet.

Mennesket først

Det er dette som gir grunnlag for å si at organisasjoner som setter menneskene først, utvikler gjensidig tillit og godt samspill mellom mennesker, gjør det bedre for business, bedre for folk og det er også bedre for samfunnet.

Dette er et fundamentalt skift i synet på hvordan vi skaper verdi i et samfunn - det vi kaller produksjonskreftene. I kunnskapssamfunnet er det vi mennesker som er produksjonskreftene - først og fremst vårt hode og våre hjerter og hele oss som er skaperne. For å få fremgangsrike organisasjoner må vi svare på de grunnleggende spørsmålene om hva som får oss mennesker til å brenne, trives, engasjeres og lyst til å skape, og ja; søke endring. Naturtilstanden for oss mennesker er at vi søker endring hele tiden, fordi vi både vil løse de riktige oppgavene og løse dem bedre. Det er dette som preger de beste bedriftene, ikke nødvendigvis høyere lønn og frynsegoder.

Tillitsbasert ledelse

Men denne type gode tillitsbaserte kulturer kommer ikke av seg selv. Great Place to Work Institute vet mye om hva som gjør at noen lykkes og noen ikke lykkes. Den beste meldingen er at denne type investering i mennesker, organisasjon og kultur ikke koster - det er først og fremst snakk om holdning og adferd. Vi vet at det er en fundamental tro på at folk vil gjøre sitt beste. Gode tillitskulturer er en forutsetning for gode endrings- og læringsprosesser.

Vi jobber for å fremme dette skiftet, i ledelses- og styringsformer, i både privat og offentlig virksomhet. Vår nasjonale undersøkelse av opplevelsen av «godheten» på sin arbeidsplass viser at seks av ti gir uttrykk for denne type «gode opplevelser». Men er det godt nok? Livet er vel for kort til at fire av ti av oss ikke skal ha det godt på jobb? Dette er det store paradokset når det både er bedre og lønner seg.