– Sikkerhetsledelse har tatt på alvor at dataverktøy innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering kan oppleves komplisert for brukerne. Vi har derfor i samarbeid med Lettstyrt AS utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering, sier Morten Østerhaug, som er spesialrådgiver i Sikkerhetsledelse.

To moduler

Styringsverktøyet består primært av to moduler, en for HMS og en for krisehåndtering, med mulighet for utvidelse med en sikkerhetsmodul. HMS-modulen består av HMS-plan, forebyggende prosedyrer innen HMS- og sikkerhetsområdet, skjemaer, sjekklister og avvikssystem. HMS-systemet ivaretar kravene i Internkontrollforskriften §5 og øvrig HMS-lovgivning, og dekker gjeldende dokumentasjonskrav. Alle dokumentene er i Word og tilpasses enkelt til den enkelte virksomhets ønsker og behov.

– Det blir mye enklere å arbeide systematisk med det nye dataverktøyet, forklarer Østerhaug.

– Med dette systemet er det dessuten mye enklere å ha kontroll og oversikt over HMS-arbeidet og en beredskaps- eller krisesituasjon, fortsetter han.

Systemet er satt opp slik at den som har ansvaret for oppgavene i HMS-planen får påminnelser om hvilke oppgaver man til enhver tid skal gjøre. Systemet er webbasert og kjører på alle plattformer.

Den andre modulen er en krisehåndteringsmodul. Den består av beredskapsplan for sentral beredskapsgruppe med tilhørende scenariobaserte tiltaksplaner og suksesskriterier og operasjonslogg. Modulen har varslingssystem for e-post og SMS. Det sikrer at man raskt når ut til ansatte, pårørende, kunder, leverandører og andre impliserte som skal varsles i en nødsituasjon.

– Løsningen vår er nylig lansert og vi får gode tilbakemeldinger fra de som har tatt den i bruk, sier Østerhaug til slutt.