André Adolfsen

Senioradvokat, Codex Advokat

"Det finnes mange former for trakassering; for eksempel seksuell trakassering eller trakassering på grunn av utseende, tro eller legning."

Jens Kristian Johansen

Advokat og partner, Advokatfirmaet Grette AS

"Trakassering er ulovlig etter reglene i diskrimineringsloven § 39 og arbeidsmiljølovens kp. 19 og kan i ytterste konsekvens være straffbart."

Anniken Astrup

Advokat og partner, Føyen Torkildsen

"Det finnes ingen entydig definisjon på begrepet trakassering. Trakassering refererer til at en person, gjerne over tid, opplever omgivelsenes handlinger, eller unnlatelse av handlinger, som negative, urimelige og krenkende."

Erik Råd Herlofsen

Daglig leder og partner, SBDL

"Både arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering, og enkelte handlinger og ytringer kan også være brudd på straffeloven."

John Steffen Gulbrandsen

Advokat og partner, Bing Hodneland advokatselskap DA

"Trakassering er et vidt begrep som kan omfatte alt fra kommentarer og blikk til alvorlige forhold som fysisk vold."

Jørgen Burdal

Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS

"Trakassering omfatter ulike krenkende handlinger og ytringer, hvor for eksempel mobbing er én form for trakassering. Mobbing og annen plagsom oppførsel vil normalt ikke utgjøre straffbare handlinger."

Eivind Arntsen

Advokat og partner, Brækhus Advokatfirma DA

"Trakassering er en samlebetegnelse på en rekke former for uønsket atferd. Ikke all trakassering er straffbare handlinger, men mange handlinger vil være det, som for eksempel trusler, kroppskrenkelser og voldtekt."