Røde Kors Førstehjelp kartlegger jevnlig nordmenn sine holdninger til førstehjelp. De kan fortelle at halvparten av oss er komfortable med egne førstehjelpskunnskaper. Fredrik Aasebø som er administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp (RKF) mener at tallene er positive, men har som mål at alle nordmenn skal få førstehjelpsopplæring.

Norske bedrifter tar regningen

Aasebø mener at norske bedrifter er i verdensklasse når det gjelder å ta samfunnsansvar. RKF avholdt ca. 2000 kurs og hadde mer enn 26 000 deltakere på kurs via jobben i 2014.

- Vi er imponert over at det er bedriftene i Norge som har tatt mesteparten av regningen når de spanderer førstehjelpskurs på sine ansatte. Denne dugnaden gjør oss alle litt tryggere, sier Aasebø.

- Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kursdeltakere som har reddet liv.

Tall fra Folkehelseinstituttet (2014) viser nemlig at stadig færre dør av hjerte- og karsykdommer i Norge. Hovedårsaken er kanskje at nordmenn flest har en sunnere livsstil.  Men også blant de som faktisk får hjertestans, så har overlevelsesraten gått opp fra en prosent til nærmere fire prosent.

- Vi mener at flere overlever fordi at flere nå har kunnskaper om livreddende førstehjelp. Spredningen av hjertestartere i Norge blir også bedre. Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra kursdeltakere som har reddet liv, etter å ha gjennomført førstehjelpskurs. Og veldig ofte så har bruk av hjertestarter vært avgjørende. Vi vet med sikkerhet at tilgang på hjertestartere gjør at flere overlever hjertestans, sier Aasebø.

Trykk på knappen – redd et liv

Det er ingen krav til kunnskaper for den som skal betjene en hjertestarter. I følge Aasebø er det noen bedrifter som er redde for at det medfører et ekstra ansvar om de kjøper en hjertestarter.

- Førstehjelperen blir ledet gjennom hele prosessen, fra man skrur på apparatet til man eventuelt trykker på knappen for å avgi sjokk.

- Det er heldigvis sjeldnere vi hører slike bekymringer nå. Hjertestartere har blitt en naturlig del av førstehjelpsberedskapen. Vi har de siste årene også solgt stadig flere hjertestartere til privatpersoner, sier Aasebø. Han understreker at modellene som selges på markedet i dag gir veldig tydelige instruksjoner.

- Førstehjelperen blir ledet gjennom hele prosessen, fra man skrur på apparatet til man eventuelt trykker på knappen for å avgi sjokk. Det er ikke mulig å gi støt, hvis det ikke er en hjertestans. Så man kan i prinsippet betjene en hjertestarter uten å ha fått opplæring, sier Aasebø

Selv om det ikke stilles krav til opplæring på bruk av hjertestarter, så anbefaler arbeidstilsynet at ansatte bør få førstehjelpsopplæring hvert halvannet år.

- Når man har kunnskap om førstehjelp, og riktig utstyr, så øker også viljen til å hjelpe, påpeker Aasebø.