Lena Sanderengen har jobbet på byggeplasser i drøye 17 år.

- Jeg har forskjellige roller. Jeg kan både være byggherrens representant, koordinator under prosjekteringen og koordinator under utførelsen. Jeg er SHA- rådgiver, så jeg passer på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Og det er nok å ta tak i.

Lena vet hvor viktig det er å påse at man i prosjekteringen tar hensyn til sikkert, helse og arbeidsmiljø både for byggefasen og i driftsfasen. Konkret er hun med på å gi råd og avdekke risiko. Hennes jobb er å prøve å tenke på hva som kan komme til å skje, og hvordan man best kan unngå at det skjer ulykker.

- Hvis det for eksempel skal utføres arbeider i høyden, og man i prosjekteringen ser at det blir for trangt å få opp et stillas, så må vi finne ut av hvordan vi skal sikre de arbeidstakerne som skal jobbe der oppe. Og så, når vi er ute på byggeplassen, er det min jobb å påse at alt som er bestemt i prosjekteringen blir fulgt opp.

- Jeg passer også på at arbeidsforholdene er som de skal på byggeplass, at arbeidstider er riktige, og at arbeidstakerne får betalt i henhold til gjeldende tariffavtaler. Det forekommer sosial dumping der utenlandsk arbeidskraft blir presset. Det er ofte kort byggetid, og dette blir bare verre og verre. Ting skal gå fort. Arbeidstakere fra mange andre land har ikke fått den opplæringen i HMS som er obligatorisk i Norge. Ofte må jeg kommunisere HMS på engelsk eller fingerspråk. Det er viktig å være til stede og følge med på hva som skjer.

To problemstillinger

Akkurat nå er Lena leid inn som SHA- rådgiver hos Jernbaneverket. I denne jobben har hun to problemstillinger som skal følges opp. Den ene er samfunnssikkerheten, og den andre er ivaretakelse av arbeidstakerne som jobber på jernbanesporet.

- Vi må påse at arbeidene som utføres ikke skaper fare for de reisende og andre som befinner seg langs toglinjene. Vi må passe på at utstyr og redskap fjernes fra sporene, hvis ikke kan toget spore av. Vi kan ikke alltid stoppe togtrafikken for å utføre. Arbeidene må ofte utføres på nattetid da togtrafikken er mindre. I natt skal jeg ut og gå vernerunde og sikkerheten er i høysetet. Alt dette er beskrevet under prosjekteringen, og det må følges opp på stedet.

Ønsker bedre oppfølging fra arbeidstilsynet

Lena Sanderengen har fulgt med på hvordan bransjen har utviklet seg opp gjennom årene. Og hun liker ikke det hun ser.  

- Jeg har sett veldig mye, og jeg må si at jeg skulle ønske at Arbeidstilsynet var mer aktive med kontroller. De var oftere ute før, men nå er det sjelden kontroller. Det er veldig synd. Vi som jobber der ute, både byggherrene, arbeidstakerne og sånne som meg kunne hatt godt av å få litt støtte. Det trengs en opprydning i bransjen. Og nå snakker jeg generelt, dette har ingenting med Jernbaneverket å gjøre.

- Bransjen lever på bemanningsforetak, de kjører store byggeprosjekter uten en eneste ansatt. Mange går på minstelønn, uten bransjeerfaring, og dette ville man avdekket hvis man kjørte kontroller. Alle skal gjøre det billigere og billigere. Nå har heldigvis det offentlige tatt et lite steg i riktig retning, vet at mange av de offentlige byggherrene kontraktfester lærlingeordning. Men det er fortsatt langt frem, avslutter Sanderengen.