Miles er kåret til Norges beste arbeidsplass i kategorien for 50 til 250 ansatte. I tillegg kom selskapet på andreplass i den europeiske kåringen.

– Dette er svært hyggelig, og vi tar dette som et tegn på at vi er på rett vei. Som så mange klimaundersøkelser, viser dette hva som er bra og dårlig med arbeidsmiljøet på en bedrift, sier daglig leder i Miles, Bjørn Olav Semundseth.

Og for Miles er denne konkurransen viktig for mer enn heder og ære.

– Vi er et verdistyrt selskap. Dette vil si at våre verdier er retningsgivende for både kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer.

– Vi har ingen kvantitative mål i vår virksomhet. Det vil si at vi hverken har vekstmål, omsetningsmål, resultatmål eller budsjetter. Men vi har ett mål, nemlig å lage en fremragende arbeidsplass. Og da blir denne konkurransen viktig for oss, for her får vi målt oss mot andre som også er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Og det kan se ut som om vi er på rett vei, sier han.

Det er nå syv år siden Miles startet opp. Selskapet driver hovedsakelig med utleie av senior IT-konsulenter.

– Mye tyder på at vi er på rett vei, men selskapet er fremdeles ungt og vi har mye å lære. Da vi fikk prisen, ble det litt bobler på kvelden, men dagen etter var det bare å sette i gang med våre forbedringsområder. For vi er langt fra perfekte, sier Semundseth.

Viktig visjon

Miles har som visjon å skape et faglig og sosialt miljø som gjør dem attraktive for de dyktigste i sin bransje og å utvikle disse menneskene videre.

– Gjennom å skape et arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige folk, skaper vi et miljø som virker tiltrekkende for andre flinke folk. Når vi vokser, blir dette selvforsterkende, sier Semundseth, som er livredd for å vokse for fort.

– Når vi vokser, skal det være med kvalitet. Vi er ekstremt nøye i rekrutteringsprosessen for å sikre oss at folkene passer inn i Miles.

Penger

Og nettopp målet om å rekruttere og utvikle de beste gjør at selskapet, som alle andre, er avhengig av å tjene penger.

– På den måten kan vi reinvestere i fag og sosial kultur. Hos Miles tror vi rett og slett at faglig styrke og godt arbeidsmiljø også gir gode økonomiske resultater, sier Semundseth.

Foreløpig kan det se ut som han har rett. Selskapet omsatte i fjor for 95 millioner kroner og hadde et resultat på 19 prosent av dette.

– Vi kvantifiserer aldri hvor mange vi skal ansette. Når vi finner folk som passer med kultur, filosofi og verdier, ansetter vi.

– Selskapet eies av oss som jobber her. Hvis vi hadde hatt finansielle eiere, ville det ikke vært like lett å ha en strategi uten kvantitative målsettinger. Vi er et verdistyrt selskap. Dette vil si at våre verdier er retningsgivende for både kortsiktige og langsiktige valg, beslutninger og prioriteringer. Jeg synes vi er privilegerte som kan jobbe på denne måten, sier Miles-sjefen.

Smiles Miles er et konsulentselskap der de ansatte er spredt ut blant en rekke kunder. Dette burde gjøre det vanskelig å skape en samlende kultur og et godt arbeidsmiljø.

– Nettopp fordi vi er et konsulentselskap, må vi jobbe enda hardere. Derfor har vi ”Smiles”, som er en forkortelse for Social Miles. Dette innebærer at vi skal treffes for å bygge og videreutvikle vår bedriftskultur. Konkret kan det være ting som å treffes på curlingbanen, lage mat til hverandre, reise sammen, gå på konsert sammen også videre, forteller Semundseth og tilføyer:

– Det er ikke så utradisjonelt, men vi gjør det ofte. Dette er viktig for oss. Vi må skape treffpunkter selv om vi ikke ses i hverdagen.

Varme

Når Miles rekrutterer, ser de etter varme mennesker som er faglig dyktige. Dette har gitt dem fire verdier som alltid er med i rekrutteringsprosessen. Det handler om å bry seg, være ydmyk, dele kompetanse og faglig utvikling.

– Vi har bransjens grundigste rekrutteringsprosess og gjør alt selv. Det er vi selv som best kan fortelle hva Miles er og ikke er og hvilke behov som er viktige her. Vi har alt fra ti til 20 referansesamtaler og besøk. Våre fagfolk har runder med kandidaten for å sjekke faglig styrke. I tillegg informerer vi nøye om vår kultur, våre verdier og vår filosofi. Rekruttering er den viktigste jobben jeg gjør i Miles. Når det kommer til rekruttering, er vi risikoaverse, sier Semundseth.

Dette gjør at selskapet heller ikke ved nyansettelser har noen kvantitative mål.

– Vi kvantifiserer aldri hvor mange vi skal ansette. Når vi finner folk som passer med kultur, filosofi og verdier, ansetter vi. Det får bli så mange det blir og til de tider det blir. Med denne tilnærmingen er vi sikret folk som passer inn. Og gjennom prosessen får også kandidaten sikre seg at han kan leve med vår måte å tenke på, sier Semundseth.

 

Semundseths tips

  1. Våg å gi medarbeiderne stor tillit. Men det er bare starten. Man må også gi dem tilhørende myndighet. De må føle at de har et stort handlingsrom. Det har vi fått mye ut av.
  2. For å kunne vokse, har jeg klokketro på at du må begynne med å skape en god kultur. Gjennom å definere hvilken kultur man skal ha, får man gode styringsverktøy. Bedriftskulturen er kjernen, og den må være god før du får den til å vokse. Kultur kan skapes, selv om det kanskje er vanskeligere i etablerte virksomheter der ting ”sitter i veggene”. Vi var heldige og kunne bygge kulturen fra bunn.
  3.  Ha gode verdier og styr og rekrutter etter disse. Dette må være verdier som betyr noe. Hvis det blir en festplakat som tas frem på styremøtene, har det liten effekt. Men hvis du bruker verdiene når det skal tas viktige beslutninger, får de verdi. For å sitere Arne Næss sr.: «En klok handling starter med noen runder i toppetasjen og minst en runde innom hjertet.»
  4. Ha respekt for hverandre, både sosialt og faglig. Ha også stor takhøyde for diskusjon og forskjeller. Hos Miles har vi i dag ingen mellomledere. Dette gjør at hver enkelt ansatt får stor beslutningsmyndighet. Vi stoler på våre ansatte, og det gjør dem bedre. Noen synes det er naivt, men vi er ikke blitt skuffet foreløpig.