– Tillit er selve DNA-et i fremgangsrike organisasjoner, sier Bjørn E. Ager Hviding, partner og strategisk rådgiver i Great Place to Work.

Det internasjonale instituttet og rådgivningskonseptet har 15 års erfaring med å utvikle organisasjoner og arbeidsplasser basert på tillit. Hvert år publiserer de listen over «Norges Beste Arbeidsplasser».

Tillitskultur

– Hensikten med denne listen er å løfte frem de bedriftene som lykkes med fokus på kultur og lederskap, og samtidig inspirere andre til å ta fatt på egen utvikling. Vi håper å kunne gi verden en ny og global standard for hva folk kan forvente på en arbeidsplass, sier Hviding.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom tillit, fellesskap og produktivitet på arbeidsplassene. Folk som trives skaper rett og slett lønnsomhet for bedriften.

– Å etablere en sterk tillitskultur på arbeidsplassen er den smarteste investeringen en organisasjon kan gjøre. Det handler om at folk stoler på hverandre, har respekt for ledelsen, er stolte over jobben og det arbeidet man gjør, opplever mening og et sterkt felleskap med kollegaer, sier Hviding.

Styrer med kompass

På toppen av listen troner flere IT- og teknologibedrifter, og det er ifølge Hviding ingen tilfeldighet at selskaper som Finn.no og Sopria Steria flere år på rad har utmerket seg i konkurransen om å bli «Norges Beste Arbeidsplass».

– Det som skiller de beste fra resten er at de har en ledelse med en grunnleggende tro på at det er folk som er den viktigste strategiske ressursen. Det innebærer at ledelsen stoler på folk, myndiggjør organisasjonen og alle medarbeidere. Vi sier ofte at de styrer med kompass, og ikke enkle tallmål på kroner og øre. Dessuten opplever folk å bli sett og involvert, og på denne måten frigjøres energi, skaperkraft og innovasjon, sier Hviding.

Fremdeles henger derimot mange ledere og virksomheter igjen i et for sterkt målstyringsregime basert på tall, tro på regelstyring og for mye styring ovenfra, ifølge Hviding. Han mener dette tankesettet hører fortiden til og er milevis fra bærekraftig ledelse.

Fremtiden er kunnskap

– Husk at vi lever i et kunnskapssamfunn. 70 prosent av befolkningen jobber i kunnskapsbaserte yrker, arbeidsinnsatsen er basert på kunnskap, altså mennesker, og da må vi jobbe med det grunnleggende i menneskenaturen. Ledelsen må ha som innstilling at folk vil gjøre sitt beste. Da faller mye på plass av seg selv, sier han. 

Great Place to Work sine målinger viser at i de beste bedriftene er det mellom åtte og ni av ti som uttrykker en grunnleggende opplevelse av tillit. Snittet i Norge er målt til å være seks av ti.

– Det sier seg selv at da er det mye å gå på, og ikke minst mye ressurser på avveie og penger tapt. Det ligger antakelig et helt norsk årlig BNP (brutto nasjonalprodukt) i å øke dette gjennomsnittnivået med 15 prosent. Sånn apropos til hva vi skal leve av etter oljen, avslutter Hviding.