1. Ta utgangspunkt i dine behov: Når det kommer til webbaserte løsninger er det viktig å tenke gjennom hva man faktisk trenger, og hvilke data virksomheten vil ha ut av systemet. Vi ser at folk alt for sjeldent tenker gjennom dette på forhånd.
  2. Brukervennlige løsninger: Se etter løsninger som er brukervennlige og intuitive. Jo mer opplæring man må ha, og jo mindre intuitive løsningene er, jo høyere er brukerterskelen.
  3. Ta hensyn til fremtidige behov: Tenk gjennom hvilke behov virksomheten kommer til å ha i fremtiden. Kan løsningen følge med om virksomheten vokser? Finnes det moduler i løsningen som kan legges til, og vil alt fungere sammen?
  4. Tenk gjennom intern kompetanse: Det er mange virksomheter som ikke har IT-folk, og da er det et pluss om virksomheten kan slippe drifts-, vedlikeholds og installasjonsoppgaver. Skyløsninger kan være et godt alternativ. Disse løsningene bør dessuten være godt predefinerte, slik at man slipper en oppbygging av tabeller og bakgrunnskoblinger for å kunne bruke løsningen.
  5. Pris: Den ene tingen er selve kjøpet – inngangsbilletten til løsningen som ofte er en engangskostnad. I tillegg kommer lisenskostnader eller abonnementskostnader, men du må også tenke gjennom hvilke krav den stiller til maskinvare. Hvis løsningen krever en annen maskinvare enn det virksomheten allerede har, kan det bli dyrt. Det finnes mange gode rimelige løsninger, men også noen gode dyre løsninger. Lav pris på disse løsningene her betyr ikke nødvendigvis dårlig kvalitet eller at programmet er dårlig – det er bare noen som har sett at noen leverandører overpriser sine produkter. Mange selskaper har lave priser og gode løsninger. Selv har jeg vært vitne til at lavkost-løsninger har blitt presentert i revisjoner der oljeselskap har kontrollert sin leverandør. Da har denne «billige» løsningen blitt omtalt som eksempel på beste praksis.