Med stadig strengere krav fra myndigheter og næringsliv, mener han det er på høy tid at HMS som fag får et løft inn i utdanningssektoren. AOFs fagskole er en relativt ny utdanning som går på deltid over to år, og som er like aktuell for privat som offentlig sektor.

– Kunnskapen om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende, sier kompetanserådgiver Hilde Moshølen i AOF.

Påvirker lønnsomheten

Alice Wullum har fullført fagskolens første år og finner utdanningen veldig inspirerende. Målet er å bli sterk på HMS, skaffe seg de rette verktøyene og lære regelverket knyttet opp mot HMS. Håpet er å komme inn i en litt større bedrift hvor man kan gjøre målbare endringer. Hun tror bedrifter i stadig større grad vil trenge spisskompetanse på HMS og ser HMS-arbeid som vitalt i forbindelse med sykdomsfravær og hvordan det kan påvirke lønnsomheten.

– Jeg er også fascinert av hvordan arbeidsforhold kan legges til rette og hvordan det med enkle midler kan legges til rette for økonomisk drift. I forhold til lovverket tror jeg bedrifter har mye mer igjen for det hvis de ser dette i forhold til inntjeningen.

Gir spisskompetanse

Deltakerne har forskjellig bakgrunn. De fleste er godt voksne, høyt utdannet og noen er i lederstillinger. De lærer av hverandre og deler efaringer. Wullum ser det som en fordel at utdanningen er ganske praktisk rettet. Blant annet foretar de mange bedriftsbesøk.

– Det har vært kjempespennende, sier Wullum og viser til at AOF er de første i Norge til å tilby fagskoleutdanning som gir spisskompetanse på HMS-rådgivning.