Lars Erik Andersen (49) arbeidet tidligere i oljebransjen hvor han hadde vært stillasbygger og hatt et verv som tillitsvalgt, men etter 12 år var det slutt på jobben. Bedriften han arbeidet for merket de tøffe tidene i bransjen og så seg nødt til å foreta omstilling og nedbemanning.

- Siden jeg arbeidet i oljebransjen så hadde jeg HMS så og si i ryggmargen og kunne en del om det. Bedriften var jo også i en prosess der de jobbet med omstilling og det skjedde mange ting over lang tid. Det lærte jeg mye av, og særlig på HMS-siden hvor jeg blant annet så hvilke virkninger omstilling har for det psykososiale arbeidsmiljøet. Det var nok også grunnen til at jeg valgte å bruke tiden som arbeidsledig på en fornuftig måte og ta fagskolen i HMS, forklarer Lars Erik.

Toårig utdanning

Fagskolen HMS er en toårig utdanning i regi av Studieforbundet AOF. Selve studiet baserer seg på en kombinasjon av samlinger og selvstudier. På samlingene møtes studentene tre dager i måneden i Oslo og får undervisning:

- Vi har forskjellige undervisere som skolen engasjerer, de underviser i ulike temaer og velger ofte forskjellige arbeidsmåter, noen ganger er det undervisning og andre ganger har vi gruppearbeid. Siden vi bare er 12 studenter fra hele landet som møtes så jevnlig som en gang i måneden blir vi veldig godt kjent, og jeg syns også det er veldig spennende at vi har vært på noen bedriftsbesøk. Da lærer vi mye om hvordan bedriftene arbeider i praksis og det er god kunnskap å ta med seg, sier Lars Erik.

Fokus på arbeidsmiljø dreier seg om mye mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Dette har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at riktig kunnskap innen HMS blir stadig viktigere, det er en viktig grunn til at Fagskolen tilbyr en utdanning  som er på dette nivået innen dette området. Utdanningen fører fram til tittelen HMS rådgiver.

Et studie med stor nytteverdi

- Jeg har avsluttende eksamen nå i juni, da er jeg ferdig med to spennende år. Jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap som jeg helt sikkert kommer til å ha god bruk for i en ny jobb. Studiet har særlig gitt meg et nytt perspektiv på det store HMS-bildet, og gir meg et nytt ben å stå på i arbeidslivet, så nå kan jeg for eksempel søke på stilling som HMS-rådgiver og vite at jeg har den rette fagkompetansen, forteller han.

- Bedrifter som ansetter noen med denne kompetansen eller velger å gi medarbeidere tilsvarende utdannelse som jeg har fått vil bli tilført mye kunnskap, og denne kunnskapen vil kunne tilflyte hele organisasjonen. Å arbeide systematisk med HMS kan gi mange gode effekter, som et bedre og tryggere arbeidsmiljø eller lavere sykefravær. Studiet har vært så bra at jeg alltid snakker godt om det og anbefaler det ofte til andre, avslutter Lars Erik.