I de fleste arbeidssituasjoner er det mulig å jobbe som før med enkle grep og metoder hvis den gravide har et normalt svangerskap. Likevel blir mange gravide fortsatt unødvendig sykemeldt til tross for at de aller fleste ønsker å stå i jobb lengst mulig.

- Gravide har krav på tilrettelegging, og som regel er det jo små justeringer som skal til, sier bedriftsjordmor og rådgiver i Sør-Troms HMS-tjeneste, Kathrine Kaneborg Thorsen.

Gode resultater

En rekke gravidprosjekter har de siste årene gitt overraskende positive resultater. De viser at man kan redusere sykefraværet raskt med enkle midler.

Kathrine Kaneborg Thorsen ledet prosjektet «Gravid og i arbeid» og er blant de fremste i landet på området. Bedriftene som deltok i prosjektet satset på bedre tilrettelegging for gravide. Sykefraværet ble redusert med 85 prosent, eller nesten 14 uker per gravide. I rene tall utgjør dette 8,5 millioner kroner i året for bedriftene.

Noe av det viktigste bedriftene gjør er å ha en god gravidpolitikk. Den beskriver hensikt og mål, og inneholder retningslinjer over hvem som har ansvar for hva i tilretteleggingen for gravide.

- Gravidpolitikken må forankres i toppledelsen, snakkes om og settes i system slik at den blir en del av kulturen i virksomheten. Hvis ikke blir man overrasket og på hælene hver gang noen blir gravid, sier Thorsen.

Den viktige trekantsamtalen

Thorsen trekker frem noen nøkkelfaktorer for at den gravide skal stå lenger i jobb.

- Først og fremst må den gravide føle seg trygg på at barnets og egen helse er ivaretatt i arbeidssituasjonen. Hvis den gravide i tillegg føler seg sett og ønsket på jobb er mye gjort, sier hun.

Trekantsamtaler er et effektivt tiltak som gir både den gravide og leder den informasjonen og tryggheten de trenger. Trekantsamtale betyr at leder, gravid og jordmor gjennomfører veiledningssamtaler, helst tre ganger i løpet av svangerskapet.

- Det er viktig å starte samtalene så tidlig som mulig når du skal legge til rette for gravide. Da blir effekten bedre, forteller Thorsen.

I det første møtet bør det utformes en individuell oppfølgingsplan som tar utgangspunkt i hva den gravide kan og ikke kan gjøre, sett i forhold til arbeidsoppgavene hennes. Planen danner grunnlag for den videre oppfølgingen og evalueres ved neste møte.

Gratis informasjonstjeneste

Enkelte arbeidsgivere er usikre på hvordan de tilrettelegger for gravide på en trygg og god måte. Idébankens informasjonstjeneste på Facebook; Gravid medarbeider kan være et nyttig hjelpemiddel.

- På Gravid medarbeider finner både arbeidsgiver og den gravide skreddersydd informasjon om graviditet på jobb. Alle kan sende inn spørsmål og få svar fra erfarne bedriftsjordmødre helt kostnadsfritt, sier Thorsen.

En annen nyttig nettside er idebanken.org som inneholder mye gratis faglig informasjon, verktøy og eksempler fra virksomheter som har lykkes med å redusere sykefraværet og styrke arbeidsmiljøet. Både Gravid medarbeider og Idébanken.org er tjenester fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.