– Det handler ganske enkelt om å bry seg, sier personalleder Marit Sæter Odde. I fjor mottok hun arbeidsmiljøpris fra Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste for sitt og bedriftens målrettede arbeid. Hun føler at prisen synliggjør den innsatsen Vestbase lenge har lagt ned for å få ned sykefraværet. Allerede i 2002 signerte bedriften en avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Flere tiltak

– Vi prioriterer en god dialog mellom ansatte og ledere, og vi bruker mye tid og ressurser på å legge til rette for de ansatte. Vestbase jobber mye med den enkelte og med tillitsvalgte for å få sykemeldte fortere til behandling. Vi gjør mer enn det loven sier, fordi vi ser nytten, sier Sæter Odde og fortsetter:

– Vi prøver å se hva vi kan gjøre i alle sammenhenger, og slipper aldri taket.

– Er det en ansatt som for eksempel står i kø for en operasjon, så prøver vi å hjelpe vedkommende med fritt sykehusvalg. Det er en fordel både for den ansatte og bedriften.

– Vi har også laget et skriv om IA, signert av de ansatte og bedriften, hvor det er listet opp alternative arbeidsoppgaver. Dette er et skriv som vi har sendt ut til legesentre i Kristiansund og omegn, og vi oppfordrer de ansatte til å ta med skrivet når de er hos legen. Vi vet jo av erfaring hvor viktig det er at de ansatte kommer fort tilbake til jobben igjen, sier hun.

Trivselstiltak

Vestbase, som er en tjenestebedrift innen offshore, har 200 ansatte. Mange kjører truck hele dagen og noen står mye på kaia. Det er høy aktivitet hele tiden, og for enkelte kan det lett bli en del slitasje. Likevel har bedriften fått sykefraværet ned på et veldig lavt nivå.

– Ledere hos oss har vært på kurs i sykefraværsoppfølging, og alle er fornøyde.

Personalsjefen tror at det ikke bare skyldes den tette oppfølgingen av den enkelte, men også flere trivselstiltak, som for eksempel massasjestol, trimrom, grillunsj og eget baseband som blant annet underholder på bedriftens sosiale sammenkomster.

– Vi prøver å se hva vi kan gjøre i alle sammenhenger, og slipper aldri taket. Dessuten har vi et veldig godt og tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, som ser det arbeidet vi gjør, sier hun.

Nyttige verktøy og kurs

Sæther Odde har vært på flere kurs i regi av Infotjenester, og har også brukt Infotjenester mye på support.

– Jeg er veldig fornøyd med den hjelpen vi får, for eksempel i forhold til regler i det daglige virke. Ledere hos oss har vært på kurs i sykefraværsoppfølging, og alle er fornøyde. Vi har også skaffet til veie verktøy til ledere for å gjøre det lettere å følge opp den enkelte. Infotjenesters sykefraværssystem er for eksempel et kjempeverktøy, og våre ledere synes at det er veldig til hjelp ved vanskelige samtaler, sier hun.

– Kommer sykefraværet hos dere til å gå enda mer ned?

– Vi jobber med å få det lavere. Men enkelte ting rår vi jo ikke over. Noen har alvorlige sykdommer og de må gå sin gang, avslutter Sæther Odde.