- Det aller beste er hvis vi klarer å gi dem en «ut av komfortsone-opplevelse» når vi flytter dem. Enten det er på tvers av organisasjonen med ny jobb eller over i en helt annen funksjon, sier Marte Fjelle som er Human Resources Director i AbbVie.

Hun forteller at AbbVies ansatte stadig får muligheten til å jobbe for AbbVies europeiske hovedkontor i Paris, eller i selskapets hovedkontor i Chicago, i kortere eller lengre perioder.

- Gjennom de siste årene er det mange som har grepet denne muligheten, noe som igjen skaper muligheter for andre i den stillingen de forlater lokalt. De ansatte som kommer hjem til Norge etter denne typen oppdrag bringer med seg ny kunnskap og nye perspektiver som bidrar til å utvikle folk og organisasjon her hjemme. En annen måte vi utvikler medarbeiderne på, er å la dem lede nye prosjekter på tvers av organisasjonen. Det gir ny læring og økt eksponering, forklarer hun.

Tilrettelegger for utvikling og karriere

En av dem som takket ja til internasjonal erfaring er Janecke S. Lundring, som er Specialty Care & Customer Excellence Director:

- Året på det europeiske hovedkontoret i Paris ville jeg ikke vært foruten. Jeg har deltatt i prosesser jeg aldri kunne fått erfaring med ved å jobbe her i Norge. I utgangspunktet trodde jeg ikke det ville være mulig siden jeg har mann og to barn her hjemme i Norge, forteller hun.

- Men AbbVie tilrettela det slik at jeg kunne bo hjemme, til tross for at jeg også hadde en internasjonal rolle i Paris.

Utviklingsplaner for alle

I AbbVie har alle ansatte en utviklingsplan som oppdateres årlig. Den inneholder beskrivelse av nåsituasjon og utviklingsmål. Den beskriver også hva slags nye erfaringer som skal til for å nå målet, hvem som kan støtte deg på veien og sier også noe om hvilket faglig påfyll som eventuelt må til for å nå målet.

- Vi har også en også en felles holding blant lederne våre at de ikke «eier» sine ansatte. Hvis det er behov for folk i andre avdelinger og det representerer en utviklingsmulighet for en av våre flinke ansatte, er man alltid positiv til å la den ansatte flytte på seg og heller rekruttere utenfra der et eventuelt gap oppstår. Det anser vi som vinn-vinn, både for eksisterende og nye medarbeidere, sier Fjelle og får støtte av Lundring:

- Jeg er så heldig å få jobbe i et selskap hvor utvikling av ansatte sees på som en av organisasjonens viktigste prioriteringer. Dette har jeg virkelig fått nyte godt av. Utviklingen er ikke kun vertikal, men også horisontal, tilføyer hun.

Mange fordeler

- Vi ser mange fordeler med å arbeide på denne måten, sier Fjelle.

- Siden flere kan mer er det lettere for alle å ta i et tak der det trengs siden vi bygger bred kompetanse inn i hele selskapsstrukturen og ikke bare i enkeltindividene. Det gjør at vi også er mer robuste mot endringer og svingende rammebetingelser. Man blir kjent med kollegaer på tvers av funksjoner, samarbeid og kommunikasjon flyter bedre, og flere får bredere faglig innsikt og større forståelse for det overordnede perspektivet i bedriften, avslutter hun.

Fakta

  • AbbVie er et globalt forsknings- og utviklingsbasert biofarmaceutisk selskap som jobber for å finne nye løsninger på verdens mest komplekse og kritiske sykdommer.
  • AbbVie bruker kompetansen, dedikerte ansatte og en unik tilnærming til innovasjon for å forbedre behandlingsmulighetene på tvers av fire primære terapeutiske områder: immunologi, onkologi, virologi og nevrovitenskap.
  • AbbVie har cirka 29 000 ansatte i over 75 land.
  • I Norge har AbbVie vi rundt 70 medarbeidere og kontor på Fornebu i Bærum.