Av fysioterapeut & gründer Ole Petter Ramfjord

En av våre viktigste samfunnsarenaer, arbeidsplassen, er blitt svært ensidig og stillesittende. Dette har så stor innflytelse på resten av hverdagen vår at det er med på å forme hele vår livsstil. I stedet for den aktive livsstilen, er vi blitt mer makelige, tyngre og avhengige av passiv hvile.

Vår største «helsefiende»

Den forholdsvis nye livssituasjonen/ livsstilen har stor betydning for menneskets helse og velvære, og mange av vår tids sykdommer og plager skyldes nettopp for mye sitting og for lite bevegelse: tretthet, hodepine, nakkesmerter, søvnproblemer, ryggplager, rastløshet, konsentrasjonsvansker, smerter i skuldre, følelse av anspenthet og mye bekymring og urolighet. Dette resulterer årlig i legekonsultasjoner, sykefravær, ulike behandlinger, sykehusinnleggelser, uførhet og førtidspensjonering.

Personer med stillesittende arbeid/livsstil har dobbelt så stor risiko for å pådra seg hjerte- og karsykdommer, og forbrenningen synker med inntil 90 prosent. I tillegg vet vi at hjernen fungerer mye bedre når du står eller går enn når du sitter.

Vi sitter mer enn vi tror

Cirka 2,8 millioner nordmenn er i arbeid. Derav har cirka 40 prosent et mer eller mindre stillesittende arbeid. Forskning viser at denne delen av befolkningen sitter opp imot ni timer daglig. Før sleit folk seg til dårlig helse - i dag sitter vi oss til dårlig helse!