Tallene snakker for seg. Næringslivet har en jobb å gjøre. Den politiske debatten har i stor grad vært preget av hvorvidt vi skal innføre flere statlige reguleringer, eller om vi skal la selskapene få frihet til å velge selv.

Denne regjeringen uttrykker klare forventninger i Eierskapsmeldingen om at selskapene har strategier for å få flere kvinnelige ledere og toppledere. Selv om flere kvinnelige ledere er et viktig mål, har vi ingen planer om å endre på regelen som krever 40 prosent kjønnsrepresentasjon i ASA-styrene.

Stimulerende virkemidler

Vi har heller ingen planer om å innføre nye tvangsreguleringer for næringslivet. Vi ønsker å bygge vår likestillingspolitikk på positive, stimulerende virkemidler fremfor enda mer kvotering i tiden som kommer. Innovasjon Norges kåring av ”Årets gründerkvinne” er et godt eksempel.  

Det er viktig å utpeke gode rollemodeller, fordi det smitter over på andre kvinnelige gründerspirer. Er det først mange kvinnelige entreprenører i én kommune, gjør dette at flere kvinner velger å bli entreprenør.

Kvinner vil være ledere

Det er likevel næringslivet selv som kontrollerer de viktigste virkemidlene for å øke andelen kvinner i lederposisjoner. Fremover vil det bli stadig flere kvinner som både ønsker og evner å innta lederposisjoner.

En lederundersøkelse fra AFF tyder på at det er kommet en ny generasjon kvinner som går inn i lederstillinger i større grad enn tidligere. Disse kvinnene har mer passende utdanninger som økonomi- og ingeniørutdanninger, og de ser ut til å ha mer lyst på lederjobbene.

Rekrutterer kvinner

Mange selskaper jobber allerede aktivt for å få flere kvinner inn i ledergruppene. DNB, for eksempel, lar kvinner være overrepresentert på konsernets lederprogrammer, nettopp for å øke kvinners interesse for å påta seg lederstillinger, og for å utvikle de kvinnelige ledertalentene de allerede har.

Spørsmålet andre deler av næringslivet derfor bør stille seg er; Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å rekruttere kvinnelige ledere?  Hva de har gjort for å lykkes og hvilke gode grep har de tatt? For en ting er sikkert; de selskaper som evner å tiltrekke seg de dyktigste talentene uavhengig av kjønn blir fremtidens vinnere.