Kjersti Granaasen, Rådgiver og prosjektleder Global Future og Female Future. Foto: Moment studio

 

- Female Future er viktig for å utnytte den høye kompetansen vi har i den kvinnelige delen av befolkningen. Kvinner har vel så god utdannelse som menn, men de er dessverre underrepresentert i ledelsen i næringslivet, sier Kjersti Granaasen, som er prosjektleder for Female Future i NHO.

- Statistikken viser at andelen kvinnelige daglige ledere i norske aksjeselskaper har steget i perioden 2004 til 2012, men samtidig er det bare 17 prosent kvinner i styrene i aksjeselskapene. I ASA-selskapene viser det seg også at det er svært få kvinner i konsernledelsen, og 72 prosent av aksjeselskapene i Norge er helt uten kvinnerepresentasjon i styrene.

Prosjektet Female Future er et lederutviklingsprogram som retter seg mot kvinner og ble opprettet som et svar på at regjeringen innførte kjønnskvotering av kvinner til norske styrer i 2003.

- NHO ønsker flere kvinner i styrene og inn i ledende stillinger, men vi er ikke for kjønnskvotering. Vi mener at det er de beste kandidatene med den rette kompetansen som skal være representert. Derfor opprettet vi dette prosjektet, både for å gi kvinner styrekompetanse og synliggjøre dem som styrekandidater, forklarer Granaasen.

Ettårige kurs

Female Futureprosjektet går over ett år. En del av programmet er et kurs som gjør at kandidatene får styrket sin styrekompetanse. Her er det BI som står for selve kurset. En annen del er lederutvikling hvor kvinnene lærer mer om sin egen rolle som leder, fordeler og styrker ved å lede store eller små organisasjoner og hvor de lærer mer om hvordan de kan bli trygge på hvordan man kan bruke makt.

- Et annet element i programmet er å lære seg å bruke nettverk. Menn er veldig flinke til å bygge profesjonelle nettverk, mens kvinner ofte har hatt nettverk hvor de har snakket mindre om jobb og mer om private ting. Derfor er det viktig at kvinner lærer å etablere og bruke profesjonelle nettverk.

- Det siste kurset er retorikk, der de lærer kunsten å overbevise og å få gjennomslag. Vi har med andre ord en spennende sammensetning av temaer som skal gjøre kvinnene bedre rustet til å utøve ledelse og delta i styrearbeid.  

Nominasjoner

Det går ikke an å melde seg på Female Future for hvem som helst. For det første må man være kvinne og arbeide i en av NHOs medlemsbedrifter, men man kan ikke melde seg på selv, man blir nominert.

- Alle som kommer med i dette programmet har blitt anbefalt av bedriften de er ansatt i, så dette er ikke et lederutviklingsprogram der man kan melde på seg selv. Her er det bedriften som må si at dette er en kvinne med potensiale, henne vil vi nominere, forteller Granaasen.

Gode resultater

Det er vanligvis fem eller seks todagerssamlinger i løpet av et år og de gjennomføres i arbeidstiden. I tillegg kommer arbeid i grupper og gruppeeksamen.

- I gruppearbeidene diskuteres helt reelle problemstillinger som den enkelte har fra egne erfaringer fra det å være leder eller fra styrearbeid.

NHO har tilbudt det populære lederutviklingsprogrammet siden 2003. Hittil har mer enn 1350 kvinner fra over 750 virksomheter deltatt, og resultatene er gode.

- Det viser seg at to tredjedeler av deltakerne har oppnådd en positiv karrierebevegelse etter å ha deltatt i programmet. Noen har blitt styremedlemmer, andre har fått enda mer ansvarsfulle lederoppgaver i egen bedrift eller i andre bedrifter etter å ha deltatt på dette, avslutter Granaasen.