Som sjef for European Center for Women and Technology (ECWT) er det Eva Fabrys jobb å få opp øynene til yngre og eldre kvinner for data og kodene som finnes bak. Som ung var det heller ikke IT Eva Farby begynte med. Hun kom til Sverige som diplomat og jobbet 16 år på den ungarske ambassaden i Stockholm, med hovedansvar for kulturelle spørsmål.

- Jeg vokste opp i Ungarn på 50-tallet og da var det foreldrene som bestemte hva du skulle bli. De fikk meg til å begynne å studere språk som etter hvert ble en av hovedårsaken til at jeg senere fikk en internasjonal jobb. Etter dette drev jeg mitt eget konsulentselskap i ti år.

Flere kvinner i bransjen

Det var først i 2005 hun fikk opp øynene for IT-bransjen og den ujevne kjønnsfordelingen. Under en konferanse i USA hvor et stort kvinnenettverk deltok ble av representanter for de globale IT-bedriftene spådd en stor fremtidig mangel på arbeidskraft innenfor IT-sektoren.

Løsningen? Å få inn flere kvinner i IT- og ingeniørstudier og få de til å jobbe mer, samtidig som at de skulle opprette et Center for Women and Technology på alle kontinenter. Med dette var frøene sådd for Eva Fabry.

All forskning bekrefter at 90 % av alle kvalifiserte jobber etter 2015 kommer til å kreve en sterk IT-kompetanse.

Åpnet i Drammen

Hun åpnet et ECWT-kontor i Drammen. I dag finnes organisasjonen representert med lokale kontor i 24 land i Europa og med regionale sentere blant annet i Australia, Latin Amerika, Dubai og i Sentral Asia.

- Vi kaller det for multi-stakeholder platforms, forteller Eva Fabry.

For å få inn flere kvinner i IT-bransjen kreves det utdannelse, lederskap og tøffe krav fra arbeidsgiver.  Da må vi ha et sterkt samarbeid mellom bedrifter fra næringslivet, skolene, offentlig sektor og bransjeorganisasjonene. Hele prosjektet er dessuten tett sammenkoblet med EU’s Grand Collection for Digital Jobs fram til 2020.

Hvorfor er det så viktig å få kvinner inn i IT-sektoren?
- All forskning bekrefter at 90 prosent av alle kvalifiserte jobber etter 2015 kommer til å kreve en sterk IT-kompetanse. Kvinner innenfor IT ser ut som et lite område, men det handler ytterst om hvilken type jobb som næringslivet tilbyr og hvilke kompetansekrav som etterspørres.

Når en person ikke får jobb er det ofte begrunnet med at han eller hun ikke har de riktige kvalifikasjonene innenfor IT-området. Det er også mye viktigere at kvinner er med og utvikler framtidens produkter – det er tross alt kvinner som bestemmer 80 % av alle innkjøp. De fleste land har ikke helt forstått alvoret i dette spørsmålet.

Digitalt Glasstak

Likestillingspolitikken beveger seg selvsagt hele tiden opp mot toppen. I USA har Center for Talent Innovation gjennomført en studie som viser at interessen for lederstillinger er stor blant kvinner innen IT-bransjen, uansett om de komme fra Kina, Brasil, India eller USA. På tross av dette preges bransjen av den maskuline dominansen.

- Det viser seg også at veien til en ledende posisjon i en bedrift er lengre for kvinner enn for menn.  Selv når kvinner får en lederstilling er det også 45 prosent større sannsynlighet at hun trer av innen det første året. Vi ser derfor tydelig spor av en tung maskulin kultur innenfor data, koding og IT.

Det er ganske lett å få jenter i fem - seks årsalderen å interessere seg for programmering.

Uansett, det finnes håp. Eva Fabry ser en helt ny generasjon unge, ambisiøse og selvsikre damer.

- Jeg blir veldig glad når jeg treffer de unge damene. De som er 25 år i dag er mer motiverte til å ta del i «gamet». Det går ikke an å behandle de på samme måte i og med at de tar det for gitt at de konkurrere på lik linje som menn. Personlig spår jeg et helt nytt klima og kultur om 20 år.

Stort potensiale

Statistikk fra European Labour Force Survey viser at knapt elleve prosent av kvinner som uteksaminerte fra universiteter i Europa går videre in i IT-bransjen. En økning på åtte prosent vil bety en økning på 115 000 kvinner i bransjen. Denne økningen vil innebære en produktivitetsverdi på ni milliarder euro.

Hvor skal man begynne mener du?
- Jo tidligere jo bedre! Det er ganske lett å få jenter i fem - seks årsalderen å interessere seg for programmering. Til dette finnes også European Code Week. En av ECWT’s medlemmer fra Finland som heter Linda Liukas har utviklet kodingsprogrammet Rails Girls. På imponerende fire år har hun lansert kodegrupper for jenter i 220 steder over hele verden.  

Den her typen av aktiviteter er resultat av de siste års utvikling som garantert er med på å bidra til en helt annen innstilling blant jenter til å velge IT- og teknikkstudier i fremtiden.