Det sier Marianne E. Siig, Head of Diversity & Inclusion, i Nordea.

- Det er ikke slik at kvinneandelen i finansnæringen er så lav lenger. Stadig flere kvinner velger økonomistudier og jobber innen finans. Problemet er ubalansen i lederroller.

- Det gjelder forså vidt andre bransjer også, legger hun til.

Utfordringene vi ser gjelder ikke på generelt grunnlag. De gjelder primært lenger opp i hierarkiet, der man har en kultur for ubevisst å favorisere menn fremfor kvinner. Finansnæringen har selvsagt de samme utfordringene som andre bransjer, at det er færre kvinner enn menn i lederroller.

Må øke interessen

Ved hjelp av gode rollemodeller vil man kunne øke interessen for en karriere innen finansnæringen, tror Siig. Hun synes også det kunne være interessant å undersøke undervisningsmateriell for å se om det finnes kjønnsskjevheter.

- Jeg tror også dette med kjønnsfordeling er mer komplekst. Det er mange påvirkningsfaktorer, som leketøysindustrien, foreldre, barnehage, venner, som samlet former barns oppfatning av hva som er ”for gutter” og hva som er ”for jenter”. Det må endringer til i flere arenaer for at flere kvinner skal gå etter lederstillingene. Her i Nordea kan vi bli enda flinkere til å vise til andre hvor mange sterke, kvinnelige forbilder som jobber hos oss, og på den måten motivere flere kvinner.