Siv Hanne Sivertsen er IT-analytiker i Statoil, og hun stortrives i jobben. Hun ble inspirert og ikke minst motivert av sin egen mor, som i voksen alder utdannet seg til dataingeniør.

– Jeg var allerede i ung alder interessert i teknologi og data, men det var først på ungdomsskolen jeg begynte å interessere meg mer på alvor, forteller hun.Da Sivertsen gikk på dataingeniørlinjen, var det omtrent 10 gutter per jente i klassen første året. Siden ble det enda skjevere fordeling da noen av jentene hoppet av. Studenten stortrivdes. Hun opplevde aldri noe negativt fordi guttene var i flertall. Tvert om – jentene ble respektert.

– Guttene i klassen var alltid veldig inkluderende, og jeg har bestandig følt meg velkommen i IT-miljøet, enten det var som student eller nå i jobb, forteller Siv Hanne. Analytikeren i Statoil mener at det mange ganger kan være enklere å jobbe sammen med menn. Hun har ikke erfart forskjellsbehandling verken fra lærere, kolleger eller arbeidsgivere. – Den eneste gangen jeg merket noe, var da jeg var utvekslingsstudent i Hong Kong, forteller Siv Hanne. Da ble hun «stirret» litt ekstra på fordi hun var jente, hadde blondt hår og var i et IT-miljø. I Hong Kong var det et ualminnelig syn.

Gjør deg attraktiv

Sivertsen har en bachelor i IT og er i gang med en master innenfor boring og prosjektledelse. Det er flere gode grunner til å studere IT. Mangel på arbeidskraft innen IT og et skrikende behov for IT-kompetanse innen i oljebedrifter og i mange andre bransjer, gjør det enkelt å få gode jobber. Siv Hanne føler at kvinner blir tatt seriøst i bransjen siden de bevisst har tatt et litt «utradisjonelt» valg.

– Velger du i tillegg å ta en master, kan du i mange tilfeller kombinere dette med ulike ingeniørdisipliner, sier hun. IT er en døråpner, og for Sivertsen har dette ledet til en ny jobb i bore- og brønnteknikkavdelingen. Der skal hun jobbe med utvikling av IT-verktøy spesialisert til bore- og brønnprosessen.Analytikeren mener at IT-bransjen er en svært attraktiv bransje å jobbe i for kvinner, uavhengig av livssituasjon. Bransjen er fleksibel, og det er mange muligheter. Hjemmekontor og gode kommunikasjonsmuligheter kan være en positiv løsning for mange. God opplæring og intern kompetanseheving er også en bonus.

– Kvinner med barn har det godt i denne bransjen. Vi jobber ofte i team, så hvis noen er borte, fungerer likevel arbeidsdagen, sier Siv Hanne.

Femininitet i IT-bransjen

For Siv Hanne er det viktig å være en god støttespiller i teamet sitt. Hun merker ikke store forskjellen på hvordan menn kontra kvinner utfører jobben, men hun tror at kvinners myke og feminine sider kan være et positivt supplement til bransjen og at menn trives med kvinner i arbeidsmiljøet.

– Kanskje jentene er litt mer åpne og stiller flere spørsmål, sier hun. Gode kommunikasjonsegenskaper, kreativitet og struktur er egenskaper som mange jenter innehar og som ulike IT-roller krever.