Det aller viktigste man gjør idet man starter opp et eget selskap, er at man virkelig har bestemt seg for at dette er veien man vil gå. Det er en givende vei, men den er også svært krevende, sier Mads Haaland-Paulsen, som driver gründerhjelp gjennom sitt selskap Get Started! AS.

- Folk må være bevisst hvorfor de vil starte. Du må virkelig brenne for den bedriften du starter opp. Så må du be om hjelp; noen gründere har litt for stor tro på at de skal klare alt selv. Jeg mener det er viktig å bygge opp et bra team rundt seg.

Ansettelser og finansiering

Ansettelser, er ifølge Haaland-Paulsen, det mest risikofylte du gjør som gründer.

- Bruk nok tid på å rekruttere ansatte, du har ikke råd til å gjøre feil, en feilansettelse koster deg gjerne ni måneder. Kjenn etter i magen; der ligger det masse erfaring som forteller deg hvordan dette kommer til å fungere. Samtidig må personen kunne dekke de områdene du har bruk for, rent faglig. Snakk med andre som har jobbet med vedkommende, der vil du få mye nyttig informasjon.

Det tar tid å bygge opp et selskap, og mange gründere strander fordi de ikke har kapital til å drifte. Hent derfor nok kapital. Den første kapitalen finner du helst i ditt eget nettverk, sier Haaland-Paulsen.

- Det er viktig å få inn finansiering, den sikrer fremdrift, og den første finansieringen er ofte mye nærmere gründeren enn det gründeren selv tror. Ditt eget nettverk og ditt nettverks nettverk er mye mer tilbøyelige til å ha tro på deg, og dermed villige til å investere i ditt prosjekt. Tidlig i fasen, når du ikke har kommet så langt, vil det være vanskelig å få inn en profesjonell investor, det er mye mer sannsynlig at de vil gå inn med penger når du har resultater å vise til.

Mange likhetstrekk i gründerbedrifter

Haaland-Paulsen har hjulpet et titalls gründerbedrifter, på ulike stadier, han ser mange likhetstrekk i en gründerfase, uansett bransje.

- Noe som er svært viktig er å høre hva dine fremtidige kunder tenker om produktet ditt. Kjør kundefokusgrupper, eller møt kundene én til én. Du må finne ut om kundene faktisk er interessert i det du har å tilby.

Til å begynne med er alt veldig spennende og nytt, men nyhetens interesse avtar med tiden. Og det er nettopp da du må klare å holde ut.

- Det er det andre året som er mest krevende, det melder 90 prosent av alle de gründerbedriftene jeg har jobbet med. Idet du bestemmer deg for å si opp jobben for å starte eget selskap er det masse folk rundt deg som heier på deg. Etter et år er det ikke like mye heiing, og da er du dessuten litt sliten, du har litt lite ressurser, men det er når det er aller tøffest at du faktisk vil få det til. Kommer du deg gjennom det andre året så har du det som skal til for å lykkes.