Den profilerte oljeanalytikeren Thina Margrethe Saltvedt hos Nordea har vært i bransjen i mange år og har selv opplevd hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje. Saltvedt har en treårig bachelorgrad fra BI og et år med skatterett ved Universitet i Oslo. I tillegg har hun en master og doktorgrad i international business fra University of Manchester. 

Etter utdannelsen jobbet hun først to år i Norges Bank før hun begynte i Nordea Markets, der jobbet hun med operasjonell risiko i to år før hun begynte med oljeanalyse.

- Siden jeg hadde jobbet med makroøkonomi ble jeg forespurt av daværende sjeføkonom Steinar Juel om jeg ville jobbe med oljeanalyse. Dette var naturligvis et veldig spennende tilbud jeg takket ja til. Utfordringen var at jeg på den tiden kunne svært lite om olje og måtte derfor lære meg veldig mye nytt. Nå har jeg vært totalt 11 år i Nordea Markets, sier Saltvedt.

Myten om Gordon Gecko

Saltvedt har lenge vært forundret over hvorfor kvinneandelen har vært så lav i finansnæringen.

- Det er fortsatt få kvinner innen finans og jeg har ikke opplevd noen merkbar økning i kvinneandelen. Det jeg derimot har sett er at miljøet har endret seg over årene, sier hun. 

-  Under mine studier var de gamle mytene om Gordon Gecko, høy sigarføring og mye testosteron fortsatt utbredt. Det er ikke tvil om at menn er i overtall innen finans, samtidig ser vi at oppgavene kan løses like godt av kvinner som av menn. Vi trenger et større fokus på at kvinner kan gjøre de samme oppgavene minst like godt, sier hun.

- Jeg opplever at vi må bevise mer som kvinner enn menn. Slik jeg ser det er barrieren for å bli godtatt høyere for kvinner, fortsetter hun.

Må gi hverandre selvtillit

Forskning viser at menn ofte er villig til å ta større risiko enn kvinner. Årsaken til den lave kvinneandelen er sammensatt av flere faktorer mener Saltvedt.

- Vi må få flere kvinnelige lederskikkelser som kommer seg opp i systemet. En av utfordringene er at kundene følger ansatte og at kvinner mister kunder når de går ut i fødselspermisjon. Det er også viktig med bevisstgjøring. Kvinner er mer forsiktige og har ofte ikke så mye selvsikkerhet som menn. Utfordringen er å få kvinner interessert i finansfagene. Det er jo ikke flere kvinner som mister jobben eller leverer dårligere enn menn, sier hun.

Mange veier inn til finans

Finansnæringen er sammensatt av ulike fag noe som åpner for mange typer utdannelse.

- Man må være glad i tall, statistikk og økonomi. Noen er makroøkonomer, industrielle økonomer og matematikere mens andre jobber med markedsføring eller IT. VI har et bredt spekter av folk med ulik faglig bakgrunn, sier hun.

Nettverk og relasjonsbygging er viktige elementer for en karriere innen finans. Saltvedt mener et konstruktivt samarbeid med andre studenter under utdanning er like viktig.

- Det er viktig at man støtter hverandre og gir hverandre selvtillit både under studiene og i arbeidslivet. Vi må stole på hverandre og heie hverandre frem. Det er også viktig med alumniorganisasjoner og å delta på studentkvelder som arrangeres av ulike selskap. Det aller viktigste er at man er konstruktiv og backer hverandre opp hele veien, avslutter hun.