- Jeg har selv vært en av dem, sier Mina Khairalomoum, faglig ansvarlig for Telenor Integration.

Hun kom til Norge fra Iran på begynnelsen av 90-tallet, og har siden den gang rukket å ta to mastergrader innenfor økonomi og finans. Likevel uteble jobbtilbudene og hun fikk liten eller ingen respons på jobbsøknader.

- Jeg jobbet lenge som ufaglært i helsevesenet. Høyere utdanning virket på et tidspunkt helt bortkastet. Først da jeg ble anbefalt av NAV å søke på stillingen som prosjektleder i Telenors praksisprogram for innvandrere, fikk jeg napp og en relevant jobb – etter tjue år i Norge, forteller hun.

I ettertid har hun vært med på å utvikle og tilpasse arbeidspraksisprogrammet, som tar sikte på å finne uutnyttede faglige ressurser blant innvandrere som kommer fra ikke-europeiske land.

- Det er fortvilende at resurssterke mennesker med høy utdanning ikke får hjelp til å komme seg i arbeid. I Norge fokuserer man stort sett bare på å hjelpe de svakeste, og glemmer at det finnes andre grupper som også trenger hjelp og veiledning.

Vinn-vinn

Telenor er første, og foreløpig eneste, kunnskapsbedrift i Norge som har et slikt program. Statistikken er hyggelig. Etter ett år hos Telenor Integration klarer om lag 80 prosent av deltagerne å komme seg ut i arbeidslivet på egenhånd.

- Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Vi får gratis og relevant arbeidskraft, og gir tilbake i form av norsk arbeidserfaring og arbeidskultur-kurs. Vi synes det er merkelig at ikke andre store bedrifter har fulgt etter, sier HR-direktør i Telenor Norge, Øystein Bakken.

Personene som deltar i praksisprogrammet blir nemlig ikke lønnet av Telenor, men får ytelser fra NAV. De plikter dermed å være aktive jobbsøkere samtidig som de jobber hos mobilgiganten.

- Deltakerne blir ikke lovet fast jobb hos oss, men noen blir likevel værende i Telenor. Mange bidrar med ekspertise og nye, innovative ideer og tanker vi rett og slett ikke kan gi slipp på. Andre får relevant jobb i andre bedrifter, fortsetter Bakken.

Ettårig program

Telenor Integration har to opptak i året, der fem personer kommer igjennom nåløyet via NAV Integrering Oslo og blir en del av programmet, som innledes med to måneders kursing i norsk arbeidskultur, prosjektledelse og kommunikasjon. Deretter følger ti måneder med praksis i en av Telenors avdelinger.

- Vi er veldig opptatt av at deltakerne skal plasseres et sted de føler seg nyttige. De har også mulighet til å komme med ønsker, forklarer Khairalomoum.

Telenor stiller tre krav til sine deltakere. De må ha relevant utdanning, utdanningen må være godkjent av NOKUT, og de må kunne kommunisere på norsk.

- Vi krever ikke flytende norsk, ettersom vi vet at deltakerne lærer seg språket både raskt og godt i løpet av programmet. Men vi ønsker at de klarer i kommunisere på norsk, sier Khairalomoum.

Utspring fra Telenor Open Mind

Telenor Integration er et rimelig ferskt prosjekt, sammenlignet med Telenors første ressursprogram, Telenor Open Mind – et tilsvarende program for mennesker med funksjonshemminger. Ingrid Ihme er direktør for begge arbeidspraksisprogrammene, og har vært en del av Telenor siden 1996. Hun er selv funksjonshemmet.

- Vi ønsker å tiltrekke oss den beste kunnskapen. Innvandrere og funksjonshemmede er store, ubenyttede grupper i befolkningen vi kan og bør rekruttere fra, sier Ihme.