- Da jeg skulle starte opp en helt ny butikk på Hamar i 2015 skulle jeg ansette en stab på 26 personer.

Siden jeg hadde drevet et par butikker tidligere og hadde gode erfaringer med å ha et arbeidsmiljø med medarbeidere som besto av folk med ulik alder, kjønn og etnisk bakgrunn, ville jeg også ha en stab på Hamar med et stort mangfold, sier Christian Gulbrandsen som er butikksjef på KIWI CC Mart’n Hamar.

Medarbeiderne i butikken til Gulbrandsen er fra 16 til 63 år gamle, de er av begge kjønn og har ulik etnisk bakgrunn.

- Vi jobber hele tiden for å gjøre hverandre bedre og da må vi lytte til hverandres erfaringer. Både de unge og de eldre sitter for eksempel med forskjellige erfaringer, og begge disse gruppenes erfaringer kan være veldig nyttige for arbeidsplassen slik at vi kan løse de ulike oppgavene som vi har på en best mulig måte, fortsetter Gulbrandsen.

Praksisplasser som gir muligheter

Praksisplasser brukes som et aktivt virkemiddel for å rekruttere nye medarbeidere.

- Først lager vi en opplæringsplan for hele praksisperioden. De som får praksisplass hos oss tar en rekke interne nettkurs som er utarbeidet sentralt, og ikke minst så har vi en fadderordning som fungerer godt. Da følger praksiskandidaten vaktene til en bestemt person for å sette seg inn i jobben. Siden det er flere nye butikker som åpner i Hamarregionen nå, setter vi også opp et mål om at den som er ute i praksis skal lære nok til å kunne få jobb i en av disse butikkene. Det å sette mål er viktig for at kandidatene får noe å strekke seg etter, og vi tar bare inn folk i praksis hvis det er en reell mulighet for å få en jobb etterhvert.

Praksisperiodene varer som oftest i tre måneder, men noen er kortere og andre forlenges litt avhengig av behovet.

- Noen er her i arbeidstrening gjennom Nav og attføringsbedrifter, men vi har også medarbeidere som kommer fra Tyrilikollektivet og er utplassert hos oss. Vi ser at de har masse motivasjon og vil gjøre en best mulig jobb når de får en sånn sjanse som en praksisplass er. Holdningene hos arbeidstakerne våre ser vi at forandrer seg både når det gjelder forholdet til innvandrere og til tidligere straffedømte. Når måten vi arbeider på bidrar til å snu holdninger så viser jo det at inkludering virker, sier Gulbrandsen.

Butikken har også hatt flere fremmedspråklige kandidater som har hatt praksisplass for å lære seg norsk.

- Det er en fin måte å lære språk på, for vi bruker mye språk i butikk. Der møter de mange kunder og da må de utfordre norskkunnskapene sine, det gjør nok også at de lærer språket vårt mye fortere, fortsetter han.

Motiveres av at andre lykkes

- Vi har en felles kultur som gjør at det er ganske enkelt å komme i gang hos oss. Jeg er veldig bevisst på at vi skal ha en mangfoldighet hos oss, og det er noe som også kundene våre setter pris på. Å jobbe på denne måten krever at vi har noe å tilby og at vi er flinke til å følge opp den enkelte. Men det gir også veldig mye tilbake, blant annet i form av motivasjon til meg som leder, for det ikke så mye som overgår det å bidra til at andre mennesker lykkes, sier Gulbrandsen til slutt.