Ragnhild Lied

«Integrering forutsetter aktiv deltakelse fra alle i det norske samfunnet, både offentlige og private aktører samt sivilsamfunnet, og aktiv deltakelse av flyktningene selv. Det norske språket en hovednøkkel for å kunne delta i utdanning.»

Anne-Kari Bratten

«Vi må lære av de virksomhetene som lykkes. Oslo universitetssykehus har ansatte fra over 100 ulike nasjonaliteter. De ønsker mangfold i alle ledd i organisasjonen, og har blant annet utviklet et eget lederprogram med flerkulturelt perspektiv.»