Av Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA)

Norge tar imot en beskjeden andel av de som trenger beskyttelse og å starte et nytt liv, enten alene eller sammen med sin familie. Felles for dem alle, er at de på ett eller annet tidspunkt trenger å lære norsk, som er et mikrospråk i global sammenheng, og vanskelig kan læres utenom Norge. De vil også ha behov for å komme inn i arbeidslivet, slik at de kan få en jobb og bidra til samfunnet, slik de fleste som kommer hit ønsker.

Når vi møter relativt nyankomne flyktninger, og kartlegger deres kompetanse og spør om fremtidsønsker, er nesten uten unntak det første de sier: Kan du skaffe meg en jobb? Jeg vil så gjerne klare meg selv og forsørge familien min. Mange spør også etter hvordan vi kan hjelpe dem med å lære mer norsk. Det er jo slik at vi lærer språk og en nyansert språkbruk overalt, hver dag, også vi som er norske og har det som morsmål.

Men for å bli bedre, trenger vi noen å snakke med. Naboen kanskje, kollegaene på jobben, andre foreldre i barnehagen eller på skolen. Har du invitert en flyktning i juleselskap i år? Eller tatt en kaffe med den nye kollegaen din på arbeidspraksis? Kanskje dere er interessert i å fiske begge to? Eller vil datteren din lære arabisk? Vårt poeng er at all integrering, enten det er for nordmenn som flytter til et annet sted eller flyktninger og andre som kommer til Norge, - starter med å komme i dialog med personer i lokalbefolkningen. Det handler om å få seg noen kjente, bygge relasjoner, finne ut hva man kan gjøre sammen - og tilby å være en venn, kanskje?

Hvis vi alle, i 2017, er med på å ta et løft i vårt lokalmiljø og nærmeste krets for å bidra til integrering, vil det faktisk gå bedre, både med språkkunnskapene til mange flyktninger og innvandrere, og inkluderingen i arbeidslivet. Og kanskje blir arbeidsmiljøene rundt i det ganske land også bedre for andre, om vi har fokus på å bidra til hverandres læring og ser hverandres ressurser?

Vi i Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) arbeider med å undervise flyktninger og andre i fagnorsk, og samarbeider med virksomheter som ønsker å gjøre en innsats for integrering og inkludering. Vi vil gjerne ha deg med på laget - gjerne som frivillig, eller kanskje du har en ide til et prosjekt du ønsker å samarbeide med oss om å sette ut i livet? Ta gjerne kontakt med oss. Og i mellomtiden - snakk med den nye kameraten din! Han eller hun sitter på busstoppet, foreldremøtet og i pauserommet. Godt nytt år!