Av Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA)

Ni av ti innvandrere og flyktninger har flere av disse ferdighetene. Likevel er mange lite integrert i arbeidslivet. Men noen arbeidsgivere har fått til en inkluderende arbeidsplass der disse talentene leverer. Hva kjennetegner dem, og hva kan andre lære? Her kommer tre tips.

1. Utvis et godt mangfoldslederskap: Alle ansatte må bli sett og hørt. De trenger å vite at deres innsats er viktig for virksomheten. Lederne må spørre og interessere seg for den enkelte - hvilke interesser har de, hva ønsker de å oppnå på denne arbeidsplassen, og hva slags kompetanser og erfaringer har de? Hvis du som leder klarer å finne ut hva som er viktig for alle dine medarbeidere, vil du kunne møte dem på en ekte og ærlig måte. Da blir samtaler om å strekke seg i riktig retning en del av hverdagen.

2. Bruk tid på å utvikle et godt HMS-arbeid: I avvikssystemet kan man si ifra om feil, og finne løsninger på utfordringer. Undersøk hvordan du kan bruke dette systemet til å fange opp ideer til nyskaping og få bedre flyt i arbeidsprosessene. Bygg tillit slik at alle ansatte bidrar, og følg opp forslagene.

3. Spkcoaching: Noen ganger trenger man faglig bistand. Du merker at beskjeder blir misforstått, nyanser forsvinner, og det er noe som «skurrer». Da kan man sette inn en språkcoach. Bruk kompetansemål direkte rettet mot kjerneoppgavene i stillingen. For en servicemedarbeider kan dette være kunderettet kommunikasjon, og for IT-arbeideren kan det være hvordan man svarer på henvendelser via digitale medier og brukerstøtte.

Se den enkelte, ha fokus på ressurser, få alle med på å skape en god arbeidsplass, og sett inn målrettede tiltak ved behov. Dette gjør at dere som arbeidsplass vil utvikle et faglig og sosialt miljø som bidrar til at nyansatte trives og leverer opp mot sitt potensiale.

Fakta

MiA har arbeidet med inkludering i arbeidslivet i over 20 år og har både bedrifter, ideelle organisasjoner og offentlige virksomheter som stiftere og samarbeidspartnere. MiAs målsetting er å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv for alle.