- Det er nok veldig mange som tror at de fleste som arbeider med forsikring har bakgrunn fra økonomi eller finans, men det er snarere tvert i mot slik at de aller færreste hos oss har den bakgrunnen. Vi har mer enn 30 ulike fagretninger representert i selskapet, og de spenner vidt fra brannmenn, bilmekanikere og politi til veterinærer, samfunnsvitere og ingeniører, bare for å nevne noen, sier Siri Conradi som er organisasjonsutvikler i Gjensidige.

Årsaken til at forsikringsselskaper trenger så ulik kompetanse er at de forsikrer hele livsløpet til både privatpersoner og selskaper. En økonom har ikke den rette kompetansen til å vurdere din helsetilstand dersom du ønsker en helseforsikring, eller kommer ut for en skade. Derfor har de ansatt helsepersonell som har riktig fagkompetanse. Slik er det på en lang rekke områder.

Sverre Haugen, som arbeider i rekrutteringsselskapet Nova, tilføyer:

- Når man skal ut å se etter jobb er det lett å tenke tradisjonelt, men det finnes så mange flere muligheter som man kanskje ikke leter etter rett og slett fordi man ikke vet hva som finnes. Forsikring er et godt eksempel på en bransje som har veldig mange spennende muligheter for en rekke ulike yrker, men det er få som vet om det eller tenker over det, sier han.

En bransje som arbeider med innovasjon

Forsikringsbransjen må hele tiden følge med på og forstå det som skjer innen samfunnsutvikling, digitalisering og innovasjon slik at de ligger i forkant og kan tilpasse forsikringene sine. Det kan noen ganger være ganske komplisert:

- Digitaliseringen som skjer i samfunnet vil ha stor betydning for hvordan vi lever og arbeider. Hvis vi ser fremover er det i ferd med å komme førerløse biler, det reiser en rekke nye spørsmål når det kommer til forsikringer. Hvem har ansvaret hvis noe skjer? Er det produsenten, eller er det eieren? Det finnes mange slike eksempler, både med såkalte smarte hjem og også helse hvor alt av aktiviteter måles via apper på telefon og armbånd. Det er veldig viktig at vi er i forkant og kan tilby forsikringsløsninger i takt med samfunnsutviklingen, slik at vi er klare når nye produkter og tjenester lanseres på markedet, sier Conradi.

- Og utviklingen skjer raskt på en rekke ulike områder. Dette krever jo også at du fortsetter kompetanseutviklingen din videre også etter at du har kommet inn i en organisasjon, fortsetter hun.

Mange selskaper løser dette ved å fokusere på mobilitet på tvers av fagområder internt i selskapet. Noen har også egne skoler hvor de kurser og trener sine ansatte. I enkelte bedrifter, hvor det er et stort internt arbeidsmarked, kan du kanskje prøve deg i midlertidige stillinger, eller flytte på deg på tvers av organisasjonen dersom du ønsker det.

- Intern mobilitet og skolering er utrolig viktig for å klare å bygge riktig og bred intern kompetanse på tvers, i tillegg til de mer spissede fagene. På denne måten kan vi snu oss raskt på de riktige tingene, sier Conradi.

Våg å tenke annerledes

- Nå skjer det for eksempel mye i oljebransjen. Dette har tradisjonelt vært en bransje hvor nærmest alle ingeniørene har søkt seg til de samme bedriftene, men mange av de som arbeider i denne bransjen, eller er nyutdannede ingeniører, vil også ha mulighet til å gjøre karriere i helt andre bransjer. Jeg tror det er veldig viktig at de som søker etter nye jobber i langt større grad ser etter alternative muligheter hvor de kan bruke kompetansen sin på andre måter, avslutter Conradi.