Selskaper som har en bevisst strategi rundt viktigheten av mangfold i sin rekruttering, og som har en kultur i selskapet hvor det er naturlig å tenke mangfold i ansettelsesprosesser og ved forfremmelser, er de selskapene som kommer til å vinne kampen om de dyktigste medarbeiderne.

Jobber for mangfold

Det er ikke nok å tiltrekke seg medarbeidere fra halvparten av befolkningen lengre, fordi mangel på talenter gjør det essensielt å kunne appellere også til den kvinnelige delen av befolkningen. Det er bedriftene som lykkes med å tiltrekke både kvinner og menn, som i dag anses som de mest attraktive arbeidsplassene av nyutdannede.  

Oda-Nettverk er en organisasjon som har jobbet for mangfold i IT-bransjen i de siste 10 årene. Nettverket ble startet på privat initiativ, som et svar på etterspørsel fra bransjen for å beholde og utvikle de kvinnene som allerede var i IT-bransjen, i tillegg til å øke kvinneandelen på sikt. Fortsatt er et av målene til nettverket å være en møteplass hvor kvinner kan utveksle erfaringer, bygge nettverk og etablere nye forretningsforbindelser. 

Verdien av mangfold

I de ti årene nettverket har eksistert har fokuset på kvinner og jenter innenfor IT økt kraftig. Flere og flere selskaper ser verdien av mangfold, og kvinneandelen i bransjen har økt fra 19% til 23%. Internasjonale rapporter, som McKinsey’s «Why Diversity Matters» (se link), viser at selskaper som har høy kvinneandel er mer lønnsomme og har mer tilfredse ansatte. Rapporten understreker også viktigheten av å tenke mangfold i selskapenes ledelse. Oda-Nettverk har et fokus på å øke kvinneandelen innenfor tekniske stillinger spesielt, men også innenfor ledende stillinger generelt. I tillegg mener Oda-Nettverk at bransjen i større grad må jobbe sammen for å oppnå langsiktige mål om økt mangfold. I stedet for å «stjele» medarbeidere fra hverandre, bør bransjen fremstå samlet for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere og unge talenter.

Flere jenter i IT

For å nå målet om økt kvinneandel, må man også øke andelen jenter som velger IT-utdanning.  Mange gode tiltak for å øke jenters interesse for området er allerede startet, blant annet «Lær Kidsa Koding», «Girls in ICT» og «Digi Girlz». Det er viktig å fortsette dette arbeidet, og samtidig vise til synlige rollemodeller i IT-bransjen.

IT er et spennende arbeidsfelt hvor man får mulighet til å påvirke fremtiden, gjennom å jobbe både med mennesker og teknologi. Mottakerne av IKT-tjenester innehar et stort mangfold, og dermed trenger også IT-bransjen en mangfoldig bransje. Det er så enkelt.