Kurset er tiltenkt for en gruppe kvinner som ligger et stykke unna norsk arbeidsliv grunnet for eksempel svake norskkunnskaper, ansvar for store familier med mange barn, eller at de verken har arbeidserfaring eller skolegang fra Norge eller hjemlandet sitt. Kurset gjennomføres av arbeids- og inkluderingsbedriften Arba Inkludering.

- Dette er en gruppe som lett kan falle utenfor norsk arbeidsliv. Noen av kvinnene har kanskje et stort omsorgsansvar i hjemmet. Det gjør at de får en begrenset arbeidskapasitet utenfor hjemmet. Noen sliter med dårlig helse, mens andre har enkelte religiøse eller kulturelle begrensninger, sier Margrete Moen som er jobbveileder og kursansvarlig for norskopplæring og arbeidstrening.

Tilpasser kurset til hver enkelt

Selve kurset består av et fire uker langt teorikurs, etterfulgt av en tolv uker lang praksisperiode ute i bedrifter.

- Vi bruker gode kartleggingsverktøy som vi benytter for å kartlegge bakgrunn, helse og hvor mye norsk kvinnene kan, slik at vi kan tilpasse kurset best mulig til den enkelte. På kurset legger vi stor vekt på informasjon om hvordan det norske samfunnet og arbeidslivet fungerer, vi jobber med motivasjon, vi lærer dem arbeidsnorsk og tilpasser norskopplæringen til den praksisplassen de skal ut i. De får også en innføring i rettigheter og plikter i det norske arbeidslivet, og i tillegg hjelper vi dem med å lage sin egen CV, sier Moen.

Motiverte deltakere

Etter fire uker starter kvinnene sin praksisperiode tre dager per uke, men de fortsetter også med teoretisk opplæring hver mandag og fredag. Alle kvinnene blir også fulgt opp ute i praksisbedriftene av representanten fra Arba Inkludering en gang i uken.

- Det første kurset startet for tre uker siden. De ti kvinnene som deltar er skikkelig motiverte og vi ser at mange av dem kan langt mer norsk enn vi forventet. Vi samarbeider med en rekke lokale bedrifter som er veldig positive til å gi disse kvinnene praksisplasser, så dette er arbeidsinkludering med mange positive tilsnitt, smiler Moen engasjert.