- I Meny har vi en turnover på 35 prosent. Det vil si at 3 500 mennesker begynner hos oss hvert år, og vi opplever det som en del av vårt samfunnsansvar å være den første jobben for mange og bidra til å finansiere både russetid og studier. Veien er ikke lang for også å definere det som et samfunnsansvar at vi tilbyr den første norske jobben til flyktninger som ankommer landet. Med litt hjelp og eget engasjement ligger det blant annet en stor mulighet for språktrening for flyktningen, forteller Line Beate Jebsen som er HR-direktør i Meny, og fortsetter:

- For de som begynner i arbeidspraksis, og etter hvert kan ende opp i faste stillinger, så åpner det seg også mange muligheter for videre karriere innen Meny og i dagligvarebransjen generelt. Det er både etisk og moralsk riktig for Meny og Norgesgruppen å ta en tydelig rolle i arbeidet knyttet til flyktningsituasjonen. Derfor kommer vi til å ta fatt på dette arbeidet på en skikkelig måte.

Samarbeid

Virke og noen av deres medlemsbedrifter har inngått et samarbeid med Oslo kommune om å tilby nyankomne flyktninger arbeidspraksis mens de er i introduksjonsprogrammet. I dette programmet lærer de norsk, får kunnskap om norsk kultur og samfunn, og blir forberedt på det norske arbeidslivet. Meny har i samarbeid med Introduksjonsprogrammet i Groruddalen utviklet et eget kurskonsept for flyktninger hvor de først får et fire ukers arbeidsforberedende kurs.

- De som ønsker å jobbe i butikk etter dette kurset kan søke seg til et kurs Meny holder. Kurset handler primært om hva butikkarbeid innebærer, spesielt spisset mot hvordan det er å jobbe i Meny. I første omgang har vi satt av tre fulle kursdager. Her går vi grundig til verks med blant annet teoretisk opplæring, rollespill, varekunnskap, og forteller om Meny-kulturen. Vi vil også fokusere på viktigheten av kundeservice, hvorfor det er viktig å smile, samt andre ting som praktikantene vil få bruk for når de senere skal ut i butikkpraksis, alt i fred og ro inne i et klasserom i stedet for ute i butikken der det fort kan bli stressende å være, sier Guro Anker Myhrene som er rekrutteringskoordinator i Meny.

Det første teorikurset starter første uka etter påske.

 

Guro Anker Myhrene

TEORIKURS: - Kurset handler primært om hva butikkarbeid innebærer, spesielt spisset mot hvordan det er å jobbe i Meny, forklarer Guro Anker Myhrene.


 

Kvalitet i alle ledd

- Når praktikantene kommer ut i butikkene vil opplæringen skje i tråd med en kompetanseutviklingsplan, og vi bistår butikkene fra sentralt hold på en best mulig måte slik at vi får kvalitet i alle ledd i opplæringen, forklarer Anker Myhrene.

For at opplæringen skal bli kvalitetsmessig god nok, skal praktikantperioden i butikk vare i minimum tre måneder. Praktikantene får en Meny-ansatt som mentor som følger dem opp. Vi har søkt om dekning av lønnsmidler til dette slik at mentorene virkelig kan konsentrere seg om oppfølgingsarbeidet og opplæringen. Det er høyt effektivitetspress ute i butikkene, og det er derfor viktig at prosjektet både igangsettes og følges opp sentralt slik at butikkene får den støtten og bistanden de trenger for både god gjennomføring og ettervekst.

Starter lokalt

Flere Oslo-butikker har blitt involvert i prosjektet. Den ene butikken er Meny på Stovner hvor kjøpmannen Trond Stenbakk har lang erfaring med å ta imot praktikanter.

- Hos oss har vi hatt praktikanter i fem eller seks år. Opplegget har vi gjennomført med stort hell, og av de cirka 40 vi har gitt slik arbeidstrening er åtte av dem ansatt i butikken i dag. Mange arbeider i andre Meny-butikker. Det er bare et lite fåtall vi ikke har klart å hjelpe. Stenbakk forteller at han har fått gode tilbakemeldinger fra de som har hatt praksis hos han. Også fra dem som ikke har fått jobb:

- De har fått verdifull erfaring og praksis på CV-en, sier han.

- Den viktigste årsaken til at vi har lykkes så godt er at vi har veldig gode faddere. De er godt voksne og har både sympati og empati for de personene som er utplassert. Praktikantene har den samme mentoren i hele perioden - det er også en suksessfaktor. Med dette prosjektet vi nå skal i gang med får Meny et felles opplegg for alle butikkene, og det tror jeg blir bra, tilføyer han.

 

LANG ERFARING: Flere Oslo-butikker har blitt involvert i prosjektet. Den ene butikken er Meny på Stovner hvor kjøpmannen Trond Stenbakk har lang erfaring med å ta imot praktikanter. Foto: Andrea Dolven


 

Et viktig samarbeid

- Det er en klar suksessfaktor i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger at vi samarbeider med næringslivet om å gi flyktningene relevant praksis og kompetanseheving. Vi ser at de som får denne typen praktisk opplæring og arbeidstrening i langt større grad lykkes i å skaffe seg et inntektsgivende arbeid. I samarbeidet vi har med Virke og Meny er målet å koble flyktningene til arbeidslivet tidligere enn før, og det er bra for å opprettholde motivasjonen deres, sier Kari Bansal som er spesialrådgiver i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.

- Når vi klarer å videreutvikle og bruke kompetansen til flyktningene slik at de kommer i jobb og blir skattebetalere, er det økonomisk lønnsomt for alle, avslutter Bansal.