Ifølge tall fra Helsedirektoratet mener 96 prosent av befolkningen at arbeid er viktig for deres psykiske helse. I tillegg til andre gevinster kan arbeidsinkludering gi mennesker som sliter psykisk bedre livskvalitet.

- Norge er faktisk en av de dårligste OECD-landene til å inkludere personer med psykiske lidelser i arbeid.

Det forteller Ane Marte Stemland, fagleder ved Unikum. De jobber blant annet på oppdrag fra NAV og har mye kunnskap om psykisk helse og arbeidsinkludering.

- Arbeidsinkludering dreier seg om å gjøre det mulig for mennesker med ulike psykiske og/eller fysiske plager å delta i det ordinære arbeidslivet. Selv om man ikke nødvendigvis har full arbeidskapasitet, kan mange jobbe dersom de får riktig oppfølging og tilpasning i arbeidshverdagen.

Psykiske plager er vanlig

Psykiske plager er mer normalt enn man kanskje tror. Norske og internasjonale studier viser at 30-50 prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

- Det er stor sjanse for at enten en selv eller noen man kjenner blir rammet av psykiske problemer. Det er absolutt mulig å jobbe selv om man har en psykisk sykdom, og det trenger ikke å være en barriere når arbeidsgivere skal ansette nye medarbeidere.

Stemland forstår at arbeidsgivere kan være skeptiske til å ansette personer som står utenfor arbeidslivet og som sliter med sin mentale helse.

- Derfor vil jeg råde bedrifter til å ta kontakt med oss eller andre arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi har kunnskapen og kompetansen som skal til, og vi jobber for at både arbeidsgiver og -søker skal lykkes i å finne en god match.

Store gevinster

Hun forklarer at økt arbeidsinkludering vil ha store gevinster for samfunnet i tillegg til enkeltindividene.

- Dersom man får til en vellykket rekrutteringsprosess, vil arbeidsgiveren få en høyst motivert og lojal medarbeider. I det store bildet vil slike ansettelser spare samfunnet for flere utgifter knyttet til for eksempel trygd og ulike helsetjenester. 

Stemland peker også på at slik arbeidsinkludering kan bidra til å skape en mangfoldig og variert arbeidsplass.

- Arbeidsgivere som ønsker å bidra til økt arbeidsinkludering vil få det vi kaller inkluderingskompetanse. Det er mange som ønsker en variert og mangfoldig arbeidsstokk, noe man absolutt kan få til med arbeidsinkludering. Men kanskje det aller viktigste man bidrar med er å vise tillit overfor personer som sliter, avslutter Stemland.