- Hvorfor er mangfold viktig for dere?

- Vi samler mange mennesker med forskjellig tankegang, språk og religioner under vårt tak. Dette mangfoldet er vår styrke. Vi ser det som drivkraften for fremtidens innovasjoner - og som en grunnleggende verdi, som binder sammen våre medarbeidere over hele verden. Det er selvfølgelig likestilling for alle i Bosch. På denne måten kommer viktig «knowhow» frem til de riktige steder. Det gjør oss sterke sammen - nå og i fremtiden, sier HR-sjef Anne King.

- Hvilken påvirkning har mangfoldet hatt på bedriften?

Vi er overbevist om at vårt kulturelle mangfold gjør oss sterke. Vi skal naturligvis alle jobbe for dette - i en internasjonal virksomhet. Mennesker fra over 60 nasjoner møtes i Bosch, så interkulturell kompetanse er en del av vårt daglige arbeide. Vi utnytter vårt mangfold optimalt, samler og deler vår felles kulturelle kunnskap. Mange av våre medarbeidere gjør det også til en del av sin personlige misjon.

- Hvilke tiltak gjør dere for å utnytte ressursene?

- Vi utdanner våre medarbeidere med interkulturelle kurs, språkkurs og individuelle utviklingsprogrammer. Vi oppmuntrer dem også til å gjennomføre arbeidsopphold utenfor sine hjemland. Vi jobber aktivt for gjensidig aksept og forståelse blant de forskjellige menneskene som jobber i Bosch – for eksempel ved nettverk, diverse forum og ulike events, avslutter King.