Fafo-forsker Jon Rogstad har vært flue på veggen under 67 jobbintervjuer. Han fant at ledere ubevisst leter etter en som passer inn, ikke nødvendigvis den faglig sterkeste. Rent psykologisk liker vi best dem som er like oss selv.

Men arbeidsgivere kan – hvis de er klar over denne feilslutningen - gjøre noe for å endre det. "Like barn leker best, men ulike barn finner på de morsomste lekene" har foredragsholder Milad Mohammadi sagt. For resultatet av å velge de "like" er jo nettopp mindre innovasjon, færre nye tanker og lite speiling av samfunnet rundt. I følge McKinsey rapporten "Diversity matters" har virksomheter med et etnisk og kulturelt mangfold 35 % høyere profitt. Likevel: det holder ikke bare å telle hvor mange ansatte du har med for eksempel innvandrerbakgrunn. Mangfold må ledes. Det innebærer å få frem hver enkelt persons unike bakgrunn. Når en leder oppdager, utvinner og dyrker ressursene som ligger i ulikhetene, først da fører det til innovasjon og lønnsomhet.

Speile kundegruppene

Men det stopper ikke der. En mangfoldig arbeidsstokk bidrar også til å forstå ulike kundegrupper, treffe bredere med kommunikasjon og til å fange opp ulike kundegruppers behov. Kundene forandrer seg jo i takt med befolkningen!

En virksomhet som har skjønt det er H&M. For å speile kundegruppen sin blant de ansatte, ble de med i et prosjekt sammen med Virke, YS og Oslo kommune for å rekruttere flyktninger til arbeidslivet. Når samfunnet er mangfoldig så må de og være det.

Hvordan lede mangfold?

Det kan likevel være utfordrende å forstå hvordan mangfold skal ledes på en god måte. Hvordan kan du som leder lære å få frem ulikhetene hos dine medarbeidere? I fjor startet Seema og Virke VS-Humentor nettopp fordi vi så behovet for et program som satte lys på mulighetene blant ledere og personer med mangfoldig bakgrunn. VS-Humentor er et mentorprogram basert på mangfoldsledelse hvor bedriftsledere, HR-sjefer og mellomledere er mentorer for høyt utdannede kvinner med internasjonal bakgrunn som vil opp og frem. Det unike med programmet, er det likeverdige fokuset på mentor, mentee og virksomhetens utvikling.

Høsten 2015 kom det tusenvis av potensielle arbeidstakere inn i landet. Min oppfordring til alle ledere er å tenke alternativt rundt hvem din nye medarbeider bør være. Den største feilen du gjør er å finne en kloning av deg selv.

Av Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke