– I en ideell verden ville det sikkert ikke vært behov for MAK, sier Javad Mushtaq (27), initiativtager bak organisasjonen MAK, som arbeider for styrke konkurranseevnen norsk næringsliv gjennom å fokusere på mangfold og «interkulturell kompetanse» som et konkurransefortrinn.

I utlandet har han med selvsyn sett hvor avgjørende slik kompetanse kan være for å generere ideer og lande store kontrakter. Stikkord er språkforståelse, «bindestreksidentiteter» og kulturell sensitivitet.

– Slik kan vi bidra til å styrke Norge og norsk næringslivs konkurransekraft, sier Mushtaq, som kommer fra Halden, har norsk-pakistansk bakgrunn, og jobber med Strategi og M&A i Aker Solutions.

Synliggjør talenter

Han har også rukket å bli kåret til Årets økonomistudent i 2010 på tvers av alle skoler, mottatt anslagsvis 400.000 kroner i stipendverdier fra blant annet Alarga, A. Willhelmsen og BIs studentambassadørstipend, og fått diplom for beste prosjektoppgave fra Harvard Business School. I 2013 fikk han Oslo kommunes pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk.

– Vi ønsker ikke kvotering, men å synliggjøre talentet og ressursene som ligger i mennesker med mangfoldig og interkulturell bakgrunn, forklarer Mushtaq.


Gode kandidater under radaren

– Mange virksomheter snakker engasjert om mangfold, men de møter aldri de potensielle arbeidstagerne som både er dyktige og har en mangefasettert bakgrunn. Disse kandidatene går i stedet under radaren.

Ett paradoks, mener han. All den tid kombinasjonen fag- og interkulturell kompetanse er evner som norsk næringsliv i økende grad vil etterspørre i tida framover.

– I en globalisert verden vil dette være alfa omega for å lykkes. Norske virksomheter må stadig tilegne seg ny kompetanse for å hevde seg i en mer internasjonal konkurransesetting.


Interkulturelle kollisjoner

Ideen til MAK oppsto på en cafe i Oslo i april 2015 der Mushtaq og fire venner møttes. Flere av dem hadde konstatert det samme: Norsk næringsliv var ikke bevisst nok og forsto ikke rekkevidden av virksomhetens interkulturelle kompetanse.

Dette ga seg blant annet utslag i at næringslivet i overveiende grad rekrutterte likesinnede og slik gikk glipp av gevinsten i «interkulturelle kollisjoner», der ulike hoder brynes mot hverandre og skaper noe nytt.

– Her har Norge mye å gå på, mener Mushtaq, som har jobbet og bodd i utlandet i lange perioder, blant annet i Brasil, USA og Malaysia.

Det som i utgangspunktet var en ganske beskjeden ide om å samle en gruppe ressurssterke nordmenn med ulik etnisk opprinnelse til sporadiske workshops, ble derfor til noe mer. Et formalisert forsøk på å bevisstgjøre norsk næringsliv om verdien av mangfold.
– Alt takket være frivillig innsats, brennende engasjement og gode hjelpere, sier Mushtaq.

- Stort fortrinn

Under MAK Leadership Forum 2016 i Oslo rådhus talte selveste H.K.H. Kronprins Haakon. I innlegget påpekte han fortrinnet av å besitte kompetanse om ulike kulturer: «Vi trenger mangfold for å forstå noen av de utfordringene vi står oppi her i Norge», sa han. «Og vi trenger mangfold i en globalisert verden, der markedene og arbeidslivet er internasjonale. Da er interkulturell kompetanse et stort fortrinn.»

Han fortsatte: «Ulikheter er en styrke. Nye ideer dukker opp når ulike tanker kolliderer.»

Mushtaq istemmer:

– Mangfold er lønnsomt, og norsk næringsliv må bevisstgjøres dette.
 

 

FAKTA

MAK – Mangfold, Ambisjon og Kompetanse. En organisasjon og et nettverk.

MAK  arbeider for å synliggjøre mangfoldig talent og styrke konkurranseevnen til Norge og norsk næringsliv gjennom å fokusere på mangfold og interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn. Organisasjonen består av Norges største nettverk av unge ledertalenter med mangfoldig og interkulturell bakgrunn. MAK jobber innenfor tre hovedområder; Innovasjon og entreprenørskap, lederskap og samfunnsengasjement. Javad Mushtaq er organisasjonens leder og initiativtager.

Selskaper og organisasjoner som har deltatt og bidratt inkluderer bl.a. Microsoft, Nordea, FSN Capital, Google, Finn.no, Accenture, Kongsberg Gruppen og Innovasjon Norge.

www.MAKorg.no // post@MAKorg.no // www.FB.com/MAKorg