– Et ledelsessystem gir en muligheten til å identifisere og måle prosesser i en virksomhet. Dette fører til at man kan ta flere beslutninger basert på fakta, noe som er nødvendig for målrettet utvikling, forteller Alexander Holmer Pisani, daglig leder i Scandinavian Certification AS.

En grunntanke vil alltid være å maksimere effekten av ressursene man har til disposisjon, samt å redusere tid til marked.

Et kvalitetsstempel

Han forteller at det er flere grunner til at det blir stadig viktigere å implementere ledelsessystemer.

– Sertifisering av ledelsessystemet gir dokumentasjon som enkelt kan fortelle potensielle samarbeidspartnere og kunder hva de kan forvente av virksomheten.

– Dette gir forutsigbarhet, fordi man vet at bedriften lever opp til internasjonale standarder i alle ledd av produksjonen.  For alle som har kontakt med det offentlige eller større kunder, vil dette ikke bare være en fordel, men et krav.

Han forteller at også at en miljøvennlig drift i større grad vektlegges i hele verdikjeden, og at dette blir en stadig større del av omdømmebygging.

– Det er viktig å kunne dokumentere at man står for en bærekraftig produksjon, og at dette kan etterprøves også blant underleverandørene.

Nye krav

For å tilpasse seg et marked/næringsliv i endring, har ISO (The International Organization for Standardization) i 2015 publisert to helt nye standarder for kvalitetsledelse (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001). Ifølge Pisani er det flere viktige punkter som adresseres.

– For begge standarder er det en videreutvikling i å utføre en risikoanalyse av hele virksomheten og dens prosesser. Risikoanalysen gjennomføres for å identifisere hva som kan gå galt i en virksomhets prosesser og hvilken miljøbelastning prosessene har.

– På den annen side det er også ment at risikoanalysene skal kunne identifisere positiv risiko eller muligheter som kan finnes.

Risikoanalysene skal bidra til å bestemme hvilken dokumentasjon man må etablere for å sikre produktsamsvar og krav som pålegges av myndigheter og kunder.

Bredere involvering

En viktig faktor for å oppnå dette er at alle medvirkende parter i bedriften føler eierskap i prosessen.

– De nye versjonene har et økt fokus på å involvere større deler av organisasjonen ved planlegging og implementering av ledelsessystemet. Dette gjelder også ved planlegging av endringer.

– Implementering av ledelsessystemer skal gi virksomhetene et verktøy for å kontinuerlig forbedre tjenester, produkter, samt redusere miljøpåvirkning fra virksomhetens aktiviteter. For en bedrift vil dette kunne være en investering i lønnsomhet, konkurransedyktighet og omdømmebygging, som videre vil kunne gi økt kundetilfredshet.