– En slik ulykke er det aller verste som kan skje. I tillegg til pårørende og familiene blir alle som arbeider på arbeidsplassen også veldig sterkt berørt av en slik hendelse, sier Hanne Linge som nå arbeider hos Veidekke som gruppeleder innen HMS, kvalitet, ytre miljø og forbedringer.

Arbeidet på Rotvollhaugen bru startet i begynnelsen av mars 2012. Under hele byggeperioden frem til ulykken i mai 2013 hadde HMS-arbeidet blitt tatt på største alvor.

– HMS-informasjon og HMS-oppstartsmøter var gitt til alle i prosjektet, det var ukentlige vernerunder og i tillegg hadde jeg ukentlige møter, eller såkalte "HMS-kvarter", ute på brakkeriggen der vi gjennomgikk siste nytt i forbindelse med HMS-arbeidet, presenterte nyheter fra vernerunder og informerte om hva som hadde skjedd på byggemøtene, fortsetter hun.

Uten forvarsel

Til tross for at helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet ble tatt på største alvor i prosjektet, inntraff allikevel den tragiske ulykken.

– Det skjedde under betongstøpingen av brudekket på brua, og hendte helt uten noe forvarsel. Det var ingenting som tydet på at noe skulle inntreffe før reisverket som holdt brua oppe plutselig mistet bæreevnen og brast, forklarer Linge.

– Selv hadde jeg stått oppe på brua bare noen minutter før brua kollapset og raste sammen. 

Viktige forberedelser

I løpet av noen få sekunder forandres anleggsområdet på Leangen fra å være en vanlig anleggsplass til å bli et skadested.

– Det er ikke så lett å forberede seg på en slik hendelse, men det er viktig å gjøre et godt forarbeid, og tørre å tenke på, og å snakke om, det aller verste som kan skje. Snakker man om det så kan det kanskje komme frem at vi for eksempel bør gjøre tiltak knyttet til beredskapen og tilpasse beredskapsplanene på en slik måte at de tar høyde for hva som kan oppstå av uønskede hendelser i de enkelte prosjektene. Det er en viktig del av forberedelsene.

– Vi må også ta lærdom av de uønskede hendelsene som har skjedd med tilsvarende arbeidsoppgaver tidligere og benytte oss av den kompetansen og de erfaringene som medarbeiderne våre har. 

Det er en sterk sammenheng mellom sikkerhet og kvalitet. Begge deler er viktig for at vi skal få til et godt HMS-arbeid. I HMS-arbeidet må vi både snakke om, og fokusere på, at god kvalitet bidrar til å gi en sikker HMS. Vi er nødt til å forstå at det kan skje ulike typer ulykker i et prosjekt. De må vi forsøke å håndtere på ulik måte slik at vi kan forhindre at de skjer. Deretter må vi øve på hva vi skal gjøre hvis en ulykke, eller en uønsket hendelse, oppstår.

Mange skal varsles

Når ulykken inntreffer er det mange som må varsles. Det viktigste er å ringe 113, men det er mange andre som også må få rask informasjon.

– I Reinertsen hadde vi en beredskapstelefon med ett telefonnummer som vi skulle bruke i slike situasjoner. Etter at jeg hadde ringt dette nummeret, og fortalt hva som hadde skjedd, varslet den beredskapsansvarlige alle de andre som skulle ha informasjon fra konsernledelse til HR-avdeling og presseansvarlige. Det er viktig å varsle så tidlig som mulig slik at deltakerne i prosjektet kan bli tilført nødvendige ressurser og få hjelp raskt, forteller hun.

– I byggebransjen er det også sånn at mange arbeider turnus, da blir det også viktig å varsle de som ikke er på jobb, men som kanskje sitter hjemme og har fri mellom to arbeidsøkter.

Pass på medarbeiderne

På skadestedet ble det raskt satt i gang en redningsaksjon for å få ut de forulykkede. Men så begynte tiden å gå.

– Ulykken skjedde halv fire om ettermiddagen, men de siste som reiste fra jobb til debriefing fikk ikke reist før tolv timer senere, klokka halv fire neste morgen. Det er en veldig lang dag, og derfor var det også viktig at noen tenkte på at mannskapene både fikk mat og ikke minst nok drikke, slik at de klarte å fungere.

Men ansvaret for de ansattes ve og vel slutter ikke der.

– Vi opplever situasjoner forskjellig og derfor er det aller viktigste at vi følger opp og tar vare på medarbeiderne våre som har vært igjennom en slik situasjon som dette. Noen kommer seg raskt videre, mens andre må få lov til å bruke litt mer tid på å komme tilbake til hverdagen. Derfor er det også viktig å sette av tid og snakke sammen i mindre grupper i tillegg til individuell oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten, sier Linge.

– Jeg pleier å si at ulykker skjer ikke, de forårsakes, og at alt som forårsakes kan forhindres. HMS er ferskvare og det er viktig at vi holder et like høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet hver eneste dag, avslutter hun.