Torunn Husevåg Helland (24) har en bachelorgrad i Energi og Miljøfysikk og en master i Energibruk og Energiplanlegging ved NMBU. Hun har akkurat begynt i jobb som Ingeniør i Siemens Energy Managemen, etter å ha deltat på rekrutterings- og kompetanseprogrammet.
 
1. Hvorfor søkte du på rekrutterings og kompetanseprogrammet for jenter hos Siemens?

Siemens er en stor bedrift med mange muligheter, og jeg har fått et godt inntrykk av bedriften gjennom bedriftspresentasjoner og hyggelige samtaler på stand gjennom skolen. Siemens har et godt faglig miljø, med fokus på gode, innovative og miljøvennlige løsninger for fremtiden, noe som fanget min interesse. At programmet i tillegg til sommerjobb tilbød å hjelpe til med å sette opp en karriere- og kompetanseplan, gi praksis med erfarne ingeniører, samt praktiske og teoretiske samarbeidsøvelser, gjorde at dette var noe jeg virkelig ville være med på.
 

2. Kan du fortelle om programmet?

Rekrutterings og Kompetanseprogrammet er tilpasset jenter som studerer ingeniørfag ved universitet eller høyskole innen fagområdene energi og automatiseringsteknikk. Programmet gir deltakerne verdifull innsikt i en eller flere av avdelingene hos Siemens. Man får relevant praksis sammen med tekniske eksperter, og man får hjelp til å sette opp en karriere- og kompetanseplan. Arbeidsoppgavene mine har vært varierte og jeg har fått brynet på praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver samt arbeid ute i feltet for testing og igangsettelse av driftanlegg levert av Siemes.
 
 3. Hvordan er det å jobbe hos Siemens?

Drømmen om en arbeidsplass ble for meg til underveis i studieløpet, og den bler mer konkret jo nærmere jeg kom endt studie. I starten av studiet er det vanskelig å vite hvor man kan få jobb, og hva man vil jobbe med. En drømmejobb for meg er en arbeidsplass som gir en trygg, spennende og utfordrende hverdag, med trivelige arbeidskollegaer. Å jobbe for en stor bedrift som Siemens gir mange muligheter, og jeg er svært godt fornøyd så langt!

 

Marthe Fuglesang, Trafikk- og transportplanlegger, Analyse og utredning, Asplan Viak

1. Hvorfor søkte du på  Asplan Viak-programmet, og hva går det ut på?

På NTNU hadde jeg et fag som heter «Samordna areal- og transportplanlegging». I dette faget følte jeg en entusiasme og engasjement for problemstillingene som var pensum, og jeg merket at dette var noe jeg kunne ønske meg å jobbe med etter studiene. Jeg fikk høre om Asplan Viak-programmet av en gjesteforeleser jeg hadde i dette faget. Gjesteforeleseren hadde en interessant forelesning om ATP-modellen (areal- og transportplanleggingsmodell). Faget og gjesteforelesningen kombinert med at Asplan Viak programmet inkluderte sommerjobb og veiledning på prosjekt- og masteroppgave, gjorde at jeg søkte på Asplan Viak programmet. Jeg fikk tilbud om jobb etter endt studie og endt Asplan Viak-program, og det takket jeg ja til. Hun som var gjesteforeleser på NTNU er min nærmeste leder i dag.

2. Kan du fortelle om de ulike arbeidsoppgavene som møtte deg underveis og hvilke arbeidsoppgaver du utførte?

Jeg fikk jobbe på ulike prosjekter da jeg hadde sommerjobb på Trondheimskontoret. Det var veldig positivt å føle at det var bruk for meg på kontoret ved at jeg fikk bidra i pågående prosjekter. Jeg jobbet blant annet med en simuleringsmodell av trafikk på vekslingsstrekninger på E18 Vestkorridoren, jeg var med å gjennomføre trafikkregistreringer på Værnes flyplass og jeg utførte kapasitetsberegninger i kryss i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Molde. Jeg fikk bruke trafikkmodellene som Asplan Viak benytter og dette gjorde at jeg hadde mer erfaring med disse før jeg begynte i fast stilling enn om jeg kun hadde sett dem i forelesninger.

3. Hva drømmer du om å arbeide med i fremtiden og hvordan tror du muligheten hos Asplan Viak vil bidra til å nærme deg «drømmejobben»?

Jeg ønsker å jobbe med helheten i prosjekter slik at jeg i større grad kan se den store sammenhengen i oppgavene som gjennomføres.  I Asplan Viak har jeg erfaring med transportanalyser i ulike størrelser og på ulike nivå. Dette gir meg god forståelse for transportutfordringer i prosjekter og vil kunne være et godt fundament for å jobbe mer overordnet i prosjekter.